Kitaplar (Books)

002DOKUMA TEKNİĞİ VE SANATI Cilt 1   Temel Dokuma Tekniği ve Kumaş Yapıları – 2.Basım Prof. Dr. GüngörBAŞER

Genişletilmiş 2. Basımı Ocak 2004’ te çıkan Dokuma Tekniği ve Sanatı serisinin 1. cildinde kumaş oluşturma yöntemlerinden olan dokuma yöntemi ve bu yöntemle elde edilen dokuma kumaş yapıları tanıtılmıştır. Temel Dokuma Tekniği ve Kumaş Yapıları kitabında Dokuma Kumaş Türleri ve Dokuma Kumaşlarda Örgü Yapısı, Dokuma Tezgâhı ve Tezgâhta Örgü Oluşumu konuları şekiller ve çizimlerle ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Bunlara ek olarak Karmaşık Yapılar, Renkli Dokumacılık, Özel Tezgâhlarda Oluşturulan Yapılar, Dokuma Kumaş Üretimi ve Dokuma Kumaşların Özellikleri hakkında kapsamlı bilgiler sunan kitap dokuma ile ilgilenenler için başvuru kitabı niteliğindedir.   ISBN No. 975-96989-2-7 (tk.no)     975-96989-3-5 (Cilt 1), 290 sayfa.

DOKUMA TEKNİĞİ VE SANATI Cilt 2   Dokuma Kumaş Tasarımı Prof. Dr. Güngör BAŞER

Nisan 2005’te basılan ve gerek tekstil eğitimi alan mühendislik ve sanat öğrencileri, gerekse tekstil sektöründe çalışanlar için dokuma kumaş tasarımı konusunda temel referans kitabı olarak hazırlanan Dokuma Tekniği ve Sanatı serisinin 2. cildinde, dokuma kumaş tasarımı sanatsal ve teknik yönleriyle irdelenmiştir. Kitapta, Kumaş Tasarımının Genel Sorunları ve Çözümü, Temel Tasarım Öğelerinin Kullanımı, Dokuma Kumaş Tasarımının Temel İlkeleri ve Dokuma Kumaş Tasarım Teknikleri ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Kitap, Standart Dokuma Kumaşlar, Dokuma Kumaşların Mühendislik Tasarımı, Bilgisayar Destekli Dokuma Kumaş Tasarımı konularında da tekstil sektörüne yönelik önemli teknik ve pratik bilgiler sunmaktadır. ISBN No. 975-96989-2-7 (tk.no)  975-96985-5-1 (Cilt 2),  471 sayfa.

DOKUMA TEKNİĞİ VE SANATI

CİLT I: TEMEL DOKUMA TEKNİĞİ VE KUMAŞ YAPILARI

BÖLÜM  I : GİRİŞ

1.1  DOKUMA  KUMAŞ 1.2  DOKUMACILIĞIN  TARİHSEL  GELİŞİMİ 1.2.1  Modern Dokuma Tezgahının ve Tekstil Endüstrisinin Evrimi 1.2.2  Dokumacılığın Bugünkü Durumu 1.3  DOKUMA KUMAŞLARIN ÖZELLİKLERİ 1.3.1  Dokuma Kumaşların Temel Nitelikleri 1.3.2  Kumaşların Genel Özellikleri 1.3.2.1  Kumaşların Kimyasal Özellikleri 1.3.2.2  Kumaşların Fiziksel Özellikleri 1.3.2.3  Kumaşların Görünüm Özellikleri 1.4 DOKUMA KUMAŞ TÜRLERİ VE DOKUMA KUMAŞLARIN           GENEL SINIFLANDIRILMASI 1.4.1  Normal Dokunmuş Kumaşlar 1.4.2  Döner Gücü Sisteminde Dokunan Kumaşlar 1.4.3  İlme Yapılı Kumaşlar 1.4.4  Üç Eksenli Kumaşlar 1.4.5  El Dokumaları 1.4.6  Dar Dokumalar 1.4.7  Üç Boyutlu Dokuma Yapıları 1.5  SORULAR

BÖLÜM  II :  TEMEL DOKUMA TEKNİĞİ

2.1  DOKUMANIN ÖN KOŞULLARI 2.2  DOKUMA İŞLEMİNİN TEMEL HAREKETLERİ 2.2.1  Ağızlık Açma 2.2.2  Atkı Atımı 2.2.3  Atkı Sıkıştırma 2.2.4  Tamamlayıcı Hareketler 2.2.4.1  Çözgü Bırakma 2.2.4.2  Kumaş  Sarma 2.3  DOKUMA TEZGAHI 2.4  DOKUMA İŞLEMİNE YARDIMCI HAREKETLER 2.4.1  Renk Seçimi Hareketi        2.4.2  Mekik Durdurma 2.4.3  Kontrol Hareketleri 2.4.3.1  Atkı Yoklama 2.4.3.2  Çözgü Yoklama 2.4.3.3  Mekik Yoklama 2.4.3.4  Kenar Kontrolu 2.4.4  Koruyucu Hareketler 2.4.5  Atkı Yenileme 2.4.6  Mekiksiz Tezgahlarda Atkı Ölçme ve Besleme Hareketi 2.4.7  Mekiksiz Tezgahlarda Atkı Kesme ve Kenar Oluşturma           Hareketi 2.4.8  Kenar Yazısı Oluşturma Hareketi 2.5  TEZGAHTA ÖRGÜ OLUŞUMU 2.6  AĞIZLIK AÇMA SİSTEMLERİ 2.6.1  Eksantrikli Ağızlık Açma Sistemi 2.6.2  Armürlü Ağızlık Açma Sistemi 2.6.3  Jakarlı Ağızlık Açma Sistemi 2.7  ATKI ATIM SİSTEMLERİ 2.7.1  Klasik Mekikli Atkı Atım Sistemleri 2.7.2  Modern Atkı Atım Sistemleri 2.7.2.1  Mekikcikli Sistemler 2.7.2.2  Şişli Sistemler 2.7.2.3  Jetli Sistemler 2.7.2.4  Çok Ağızlıklı Sistemler 2.8  DİĞER TEMEL HAREKET SİSTEMLERİ 2.8.1 Tefe Hareketi 2.8.2 Çözgü Bırakma Hareketi 2.8.3 Kumaş Sarma Hareketi 2.9  DOKUMA TEZGAHININ TEMEL ÇALIŞMA İLKELERİ 2.9.1 Dokuma Tezgahının Sağlaması Gereken Koşullar 2.9.2  Dokuma Tezgahında Kumaş Oluşum Mekanizması 2.9.3  Dokuma Tezgahının Etkin Kullanımı 2.10  DOKUMAYA HAZIRLIK İŞLEMLERİ 2.10.1 Atkı Aktarma 2.10.2 Çözgü Hazırlama 2.10.3 Haşıllama 2.11  DOKUMA İŞLEMİNİN PLANLANMASI 2.12  SORULAR

BÖLÜM  III :  DOKUMA KUMAŞLARDA

                 ÖRGÜ YAPISI

3.1  ÖRGÜLERİN KAĞIT ÜZERİNDE GÖSTERİLME        BİÇİMLERİ VE TEMEL ÖRGÜLERİN ÖZELLİKLERİ 3.1.1  Bezayağı Örgü 3.1.2  Dimi Örgüler ve Özellikleri 3.1.2.1  Sağ Dimi-Sol Dimi 3.1.2.2  Fantazi Dimi 3.1.2.3 Dik ve Yatık Dimiler 3.1.3  Saten Örgüler ve Özellikleri 3.1.3.1  Düzenli Satenler 3.1.3.2  Düzensiz Satenler 3.2  TÜREV ÖRGÜLER 3.2.1  Bezayağı Türevleri 3.2.1.1  Ribs Örgüler 3.2.1.2  Panama Örgüler 3.2.2  Dimi Türevleri 3.2.2.1  Binici Dimileri 3.2.2.2  Zikzak ve Dalgalı Dimiler 3.2.2.3  Fantazi Diyagonallar 3.2.2.4  Gölgeli Dimiler 3.2.2.5  Kırık Dimiler 3.2.2.6  Balıksırtı Örgüler 3.2.2.7  Dimi Kesişmelerinden Türetilen Krepler 3.2.3  Saten Türevleri 3.2.3.1  Panama Dimileri 3.2.3.2  Venedik Dimileri 3.2.3.3  Zincir Dimiler 3.2.3.4  Granit Dimileri 3.2.3.5  Diyagonal Ribsler 3.2.3.6  Saten Türevi Krepler 3.2.3.7  Sünger Örgüler 3.3  BİLEŞİM ÖRGÜLER 3.3.1  Zar Örgüler 3.3.1.1  Yalancı Gaz Örgüler 3.3.1.2  Büyük Birimli Zar Örgüler 3.3.2  Yollu Örgüler 3.3.2.1  Balıksırtı Örgüler 3.3.2.2  Çizgi Efektleri 3.3.3  Ekose Örgüler 3.3.3.1  Kare Bölümlü Ekoseler 3.3.3.2  Blok Ekoseler 3.3.3.3  Dar Bölümlü Ekoseler 3.3.3.4  Sürekli Bölümlü Ekoseler 3.3.3.5  Fantazi Ekoseler 3.3.3.6  Baklavalı Örgüler 3.3.3.7  Baklavalı Ekoseler 3.3.3.8  Motif Efektleri 3.4  ÖZEL YÖNTEMLERLE OLUŞTURULAN ÖRGÜLER 3.4.1  Krepler 3.4.2 Yalancı Lino Örgüler 3.4.3  Petek Örgüler 3.5 FOTOĞRAFLAR 3.6  SORULAR VE PROBLEMLER

BÖLÜM  IV : KARMAŞIK  YAPILAR

4.1  DOKUMA KUMAŞLARIN İÇ YAPISI 4.2  EKSTRA İPLİKLİ YAPILAR 4.2.1  Ekstra Çözgülü Yapılar 4.2.2.Ekstra Atkılı Yapılar 4.2.3  Ekstra Atkı ve Çözgülü Yapılar 4.3  GÜÇLENDİRİLMİŞ YAPILAR 4.3.1  Çözgü Takviyeli Yapılar 4.3.2  Atkı Takviyeli Yapılar 4.4  ÇOK KATLI YAPILAR 4.4.1  Kendinden Bağlamalı Çift Katlı Yapılar 4.4.2  Ortadan Bağlamalı Çift Katlı Yapılar 4.4.3  İki Yüzlü Çift Katlı Kumaşlar 4.4.4  Üç ve Daha Çok Katlı Yapılar 4.4.5  Çift Katlı Kumaşlarda Ekstra İplik Kullanılması 4.5  FOTOĞRAFLAR 4.6  SORULAR VE PROBLEMLER

BÖLÜM  V : RENKLİ DOKUMACILIK

5.1  RENK VE ÖRGÜ EFEKTİ 5.2 RENK VE ÖRGÜ EFEKTLERİNİN KARELİ KAĞIT       ÜZERİNDE ELDE EDİLME YÖNTEMİ 5.3  BASİT ÖRGÜLERLE ELDE EDİLEN ÇEŞİTLİ RENK VE        ÖRGÜ EFEKTLERİ 5.3.1  Çizgi Efektleri 5.3.2  Basamak Efektleri 5.3.3  Yıldız Efekti 5.3.4  Puan Efektleri 5.3.5  Kare Efektleri 5.4  KARMAŞIK RENK PLANLARI 5.5. İKİDEN ÇOK RENKLİ EFEKTLERİN DESEN KAĞIDI   ÜZERİNDE GÖSTERİLMESİ 5.6  ÇİFT KATLI KUMAŞLARDA RENK VE ÖRGÜ EFEKTİ        ELDE ETME YÖNTEMLERİ 5.6.1 Çift Katlı Kumaşlarda Renk ve Örgü Efekti Elde Etmek İçin          Atkıda Pikapik Düzenleme 5.6.2  İki Yüzlü Çift Katlı Kumaşlarda Renk Planı Uygulaması 5.7  FOTOĞRAFLAR 5.8  SORULAR VE PROBLEMLER

BÖLÜM VI :  DOKUMA KUMAŞ ÜRETİMİ  İÇİN GEREKLİ BİGİLERİN                     HAZIRLANMASI 6.1  DOKUMA TEZGAHININ ÜRETİME HAZIRLANMASI 6.2 KUMAŞIN TEZGAH ÜZERİNDEKİ DURUMUNUN     BELİRLENMESİ        6.2.1 Ham Kumaş Özelliklerinin Belirlenmesi 6.2.2 Atkı ve Çözgü İpliklerinin Tezgahtaki Durumlarının Belirlenmesi 6.2.3  Çözgü ve Atkı İpliklerinin Miktarlarının Hesaplanması        6.2.4  Kumaş Gramajının Hesaplanması       6.3  ÇÖZGÜNÜN HAZIRLANMASI 6.3.1 Bölümlü Çözgü Çözme İşlemi İçin Gerekli Bilgilerin Hazırlanması 6.4  TAHAR DÜZENLEMELERİ        6.4.1  Standart Tahar Sistemleri 6.4.1.1  Düz Tahar 6.4.1.2  Saten Tahar         6.4.1.3  Atlamalı Tahar 6.4.1.4 Bölümlü Tahar 6.4.1.5  Gruplandırılmış Tahar        6.4.2  Jakarlı Tezgahlarda Tahar Planlaması 6.5  SORULAR VE PROBLEMLER

 BÖLÜM VII: ÖZEL TEZGAHLARDA  OLUŞTURULAN KARMAŞIK YAPILAR 7.1  ÖZEL TEZGAHLAR 7.2. JAKARLI TEZGAHLARDA OLUŞTURULAN ÖZEL YAPILAR 7.2.1  Müslin Kumaşlar 7.2.2  Fantezi Örgüler 7.2.3  Goblen ve Döşemelik Kumaşlar 7.3  DÖNER GÜCÜ SİSTEMİNDE OLUŞTURULAN DOKUMA  YAPILARI 7.3.1  Döner Gücü Sistemi 7.3.2  Gaz Örgüler 7.3.3  Lino Örgüler 7.4  “LAPPET” VE “SWIVEL” SİSTEMİ İŞLEMELİ YAPILAR 7.4.1  “Lappet Sistemi” 7.4.2  “Swivel” Sistemi 7.5  HAVLULAR 7.5.1  İlme Oluşturma Mekanizması 7.5.2  Standart Türk Havlusu Yapıları 7.5.3  “Terry” Desenlendirmesi 7.6  ATKI VE ÇÖZGÜ İLMELİ YAPILAR 7.6.1  Atkı İlmeli Yapılar 7.6.1.1  Düz Kadifeler 7.6.1.2  Fitilli Kadife 7.6.1.3  Pelüşler 7.6.2  Çözgü İlmeli Yapılar 7.6.2.1  Tel Çubuklu Sistemde Dokunan Kadife Yapıları 7.6.2.2  Yüz Yüze Dokunan Kadife Yapıları 7.7  MAKİNA HALILARI 7.7.1 Wilton Halı Yapıları 7.7.2 Wilton Halılarında Jakar Uygulaması 7.7.3  Axminster Halı Yapıları 7.8  ÜÇ EKSENLİ YAPILAR 7.9  DAR DOKUMALAR 7.10  ÜÇ BOYUTLU YAPILAR 7.11  FOTOĞRAFLAR 7.12 SORULAR

BÖLÜM VIII : DOKUMA KUMAŞLARIN                             GEOMETRİK ÖZELLİKLERİ

8.1  DOKUMA KUMAŞ GEOMETRİSİ 8.1.1  Pierce’in Geometrik Modeli 8.1.2  İplik Çapı 8.1.3  Pierce’in Elips Kesitli Kumaş Geometrileri 8.1.4  Kemp’ in Koşu Pisti Biçimli İplik Kesitli Kumaş Geometrisi 8.1.5  Hamilton’un Genelleştirilmiş Kumaş Geometrisi 8.2  ÖRTME ÖZELLİĞİ 8.2.1  Örtme Faktörleri, Kıvrım Oranları ve Kumaş Gramajı           Arasındaki İlişkiler 8.2.2  Kumaş Örtme Faktörü 8.2.3 Kumaş Yapısal Sıkılık Faktörü 8.3  SIKLIK TEORİLERİ 8.3.1  Limit Sıklık 8.3.2  Çap Kesişim Teorileri 8.3.3  Armitage ve Brierley Teorileri 8.3.4 Atkıda ve Çözgüde Değişik Numara İpliklerin Kullanıldığı          Kumaşlar İçin Sıklıkların Belirlenmesi 8.3.5 Sertlik Faktörü 8.4  DOKUMA KUMAŞLARDA BOYUT DEĞİŞİMLERİ 8.4.1  Dokuma Çekmelerinin Tahminlenmesi 8.4.2  Terbiye Çekmelerinin Tahminlenmesi 8.5  FOTOĞRAFLAR 8.6 SORULAR VE PROBLEMLER KAYNAKÇA

DOKUMA TEKNİĞİ VE SANATI

CİLT II: DOKUMA KUMAŞ TASARIMI

PROF. DR. GÜNGÖR BAŞER,  İZMİR, 2004

ÖNSÖZ

Dokuma konusunda, Dokuma Tekniği ve Sanatı genel başlığı altında yayımlamayı planladığım dizinin ikinci cildi olan bu kitabın öyküsü uzun yıllar önce başladı. İstanbul’da Sümerbank Yünlü Sanayii Müessesesi’nde çalışırken 1974 yılı sonuna doğru Perin Üner’in çağrısı ile Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne bağlı Uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu’nda ders vermeye başlamıştım. Ne var ki, ilk sınıflara Dokuma Teknolojisi derslerini vermem söz konusuyken, ikinci öğretim son sınıfının Tasarlama-Uygulama dersini de vermem gündeme geldi. Bu dersi verebileceğime uzun tartışmalar sonucu ikna edildikten sonra, biraz heyecan ve biraz da  korku ile derslere başladım. Dokuma tasarımı konusuna ilgim ve bu alanla ilişkim bu biçimde ve karmaşık duygular içinde başladı. Görevim öğrencilere 24 çerçeveli el tezgahında hem büyük motifler içeren hem de çift katlı kumaş tasarlamayı ve dokumayı öğretmek ve uıygulatmaktı. Bu kitabın dördüncü bölümündeki Estetik Tasarımdan Fiziksel Tasarıma Geçiş bölümü bu süreç sonunda ortaya çıktı. İzleyen yıllarda Güzel Sanatlar fakülte veya yüksek okulları bünyesinde tekstil tasarımı eğitimi veren bölümlerin gerek tekstil teknolojisinin temel bilgilerini içeren, gerekse tekstil tasarımını tekstil teknolojisi ile ilişkilerini kurarak anlatan kitaplara büyük gereksinimleri olduğunu gördüm. 1978 yılında Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nda da aynı dersleri vermeye başladım ve merhum Atilla Ergür’ün kişisel destek ve gayretleri sonucu 1979 yılında Dokuma Kumaşların Tasarlanması adlı kitabımı iki ciltlik teksir ders notu olarak  ancak 100 adet basabildik. İşte bu cilt aslında bu kitabın genişletilmiş, düzeltilmiş, günümüze uyarlanmış  bir aşamasıdır.  Bu kitabın çok fotokopisi yapıldı ve kullanıldı. Ege Üniversitesi’ne katıldığım ilk yıllarda merhum Prof. Dr. Turgut Yazıcıoğlu’nun kitabı olduğu gibi yeniden yayımlama önerisini, genişletilerek yeniden hazırlanması gerektiğini ileri sürerek, o zaman kabul etmediğim için, ne yazık ki, önemli bir gereksinimi karşılayacağına inandığım bu kitabın basımı bugünlere kaldı. Tasarım konusuna ilgimde ve Ege Üniversitesi’nde Dokuma Konstrüksiyon dersleri vermeye devam etmemde eşim Yard. Doç. Dr. Neş’e Başer’in de ilgisi ve rolü olmuştur. Bu kitabı sayın Perin Üner, merhum Atilla Ergür ve Turgut Yazıcıoğlu hocalarla sevgili eşime ithaf ediyorum. Kitabın ilk iki bölümünde kumaş tasarımının sorunları ve dokuma kumaş tasarımının temel öğeleri olan yapı, renk ve biçim öğelerinin kullanım biçimleri anlatılmaktadır. Üçüncü bölümde  dokuma kumaş tasarım öğelerinin teknolojik koşul ve olanaklarla uyum içinde kullanımında gözetilmesi gerekli ilkeler açıklanmaktadır. Dördüncü bölümde, Analiz Yoluyla Örneğe Dayalı Tasarlama, Teknik Tasarlama ve Estetik Tasarımdan Fiziksel Tasarıma Geçiş olarak adlandırdığım üç temel tasarım yöntemi uygulama örnekleriyle açıklanmaktadır. Beşinci bölümde birinci ciltte ana çizgileriyle verilen dokuma kumaş yapı (konstrüksiyon) bilgisini yüzey tasarım tekniklerini ve fantezi yapıları tanıtarak bütünleştirmek amacı gözetilmiş, konu kitabın kapsamını aşmayacak ayrıntıda örneklerle açıklanmıştır. Bölüm VI tasarım çalışmalarına ışık tutacak ve tasarım sürecinde çıkış noktası olarak kullanılabilecek standart kumaş yapılarının tanıtımına ayrılmış, bu çerçevede dokumada kullanılan çeşitli iplikler de tanıtılmıştır. Buraya kadar anlatılanlar ve verilen bilgiler daha çok endüstriyel pratiği yansıtan klasik yaklaşımlarıdır. Bölüm VII’de dokuma kumaş tasarımına mühendislik yaklaşımının nasıl yapılacağı araştırmalar ışığında açıklanmaktadır. Bu tür araştırmaların sonucu olan ve bugün endüstride önemli ölçüde yer bulmuş olan lbilgisayar uygulamaları ise, bazı örnek yazılımlar da tanıtılarak Bölüm VIII’de  açıklanmaktadır. Kuşkusuz tasarıma modanın etkisi ve olayın pazarlama boyutu göz ardı edilemezdi. Son bölümde bu konular literatür ışığında irdelenmiş ve tasarım öğrencilerine  yol gösterici bazı öneriler yapılmıştır. Kitabın dokuma kumaş tasarımı ile ilgilenen herkese, dokuma tasarımcılarına, özellikle tekstil tasarım ve mühendislik öğrencilerine yararlı olmasını diliyorum. 5.8.2004 Prof. Dr Güngör Başer 005

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM I : DOKUMA KUMAŞ TASARIMINA GENEL BAKIŞ                1.1  GİRİŞ     1.1.1  Kumaş Tasarımının Genel Sorunları   1.1.2  Endüstrideki Uygulamalar 1.1.3  Tasarım Öğeleri ve Temel Tasarım Yaklaşımı 1.2  FİZİKSEL TASARIM 1.2.1  Kumaş Tasarımını Etkileyen Fiziksel Tasarım Öğeleri 1.2.1.1 Hammadde ve İplik Türünün Etkisi 1.2.1.2 İplik Numarası ve Bükümünün Kumaş Özelliklerine Etkisi 1.2.1.3 Kumaş Örgüsü ve sıklığının Kumaş Özelliklerine Etkisi 1.2.1.4 Kumaş Kalınlığı ve Gramajı 1.2.1.5 Kumaş Özelliklerini Etkileyen Yüzey Özellikleri 1.2.2  Tasarım Öğeleri Olarak Kumaş Boyutları 1.3  ESTETİK TASARIM  1.3.1  Estetik Tasarım Öğeleri 1.3.1.1 Hammadde ve iplik Türünün Kumaş Görünümüne Etkileri 1.3.1.2 Örgünün Kumaşarın Görünümünü Etkileyişi 1.3.1.3 İplik Renk Planları 1.3.1.4 Yüzey Planı 1.3.1.5 Apre İşlemlerinin Kumaş Görünümünü Etkileyişleri 1.3.2  Estetik Tasarımın Sorunları 1.4  TASARIM SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ

BÖLÜM  II : TEMEL TASARIM ÖĞELERİNİN KULLANIM BİÇİMLERİ

2.1. YAPI ÖĞELERİNİN KULLANIMI 2.1.1. Lif Yapı Özelliklerinin Kumaş Tasarımına Etkileri 2.1.1.1 Lif Çapının Etkisi 2.1.1.2 Lif Boyunun Etkis 2.1.1.3 Lif Kesit Biçiminin etkisi 2.1.1.4 Kıvrım ve Büklümün etkisi 2.1.1.5 Lif Yüzey Yapısının Etkisi 2.1.2. Liflerin Kumaş Tasarımını Etkileyen Önemli Fiziksel ve Kimyasal           Özellikleri 2.1.2.1 Nem Çekme Özelliğinin Etkisi 2.1.2.2 Isıl Özelliklerin Etkisi 2.1.2.3 Liflerin Elastik Özelliklerinin Tasarıma Etkileri 2.1.2.4 Diğer Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerin Etkileri 2.1.3. Liflerin Karışımlar Olarak Kullanımı 2.1.4. İplik Yapı Özelliklerinin Tasarıma Etkileri 2.1.4.1 İplik Türünün Etkisi 2.1.4.2 İplik Çapının Etkisi 2.1.4.3 İplik Bükümünün Etkisi 2.1.4.4 İplik Kat Sayısının Etkisi 2.1.5. Kumaş Yapısının Tasarıma Etkileri 2.1.5.1 İplik Sıklıklarının Etkisi 2.1.5.2 Örgünün etkisi 2.1.5.3 Apre İşlemleriyle Kumaşa Kazandırılan Yapı Özellikleri 2.2. RENK ÖGELERİNİN KULLANIMI 2.2.1. Renk Teorileri 2.2.1.1. Renk Değerleri 2.2.1.2. Standart Renklerden Diğer Renklerin Elde Edilmesi 2.2.1.3. Pigment Renk Teorisi 2.2.2. Munsell Renk Sistemi 2.2.3. CIE Renk Ölçüm Sistemi 2.2.4 Pantone Renkler 2.2.5  Kumaşların Renklendirilmesinde Uygulanan Yöntem ve Teknikler 2.2.5.1. Renkli İpliklerin Elde Edilmesi 2.2.5.2. Kumaş Halinde Renklendirme 2.2.6  Kumaş Tasarımlarında Renk Öğesinin Kullanımında Gözetilmesi           Gerekli Kurallar           2.2.6.1. Standart Renklerden Diğer Renklerin Elde Edilmesi 2.2.6.2. Renk Kombinasyonları 2.2.6.3. Renk Armonileri 2.2.6.4. Bir Arada Bulunan İki Rengin Birbirlerine Etkileri 2.2.6.5. Renklerin Psikolojik Etkileri 2.2.7. Dokuma Kumaşlarda Renk ve Örgü Efekti 2.2.8. Kumaşlarda Renklerin Kullanılmasında Gözetilmesi Gerekli Kurallar 2.2.8.1. Renk Seçimini Etkileyen Geometrik Etkenler 2.2.8.2. Renk Seçimini Etkileyen Fiziksel Etkenler

  1. 3. KUMAŞ TASARIMINDA BİÇİM ÖĞESİNİN KULLANIMI

2.3.1. Biçimle İlgili Estetik Kurallar    2.3.2. Kumaş Tasarımlarında Biçimlerin Kullanımı    2.3.2.1. Yüzey Efektlerinin Düzenlenmesi 2.3.2.2. Motif Geliştirme 2.3.2.3. Yüzey Planlaması 2.3.3. Dokuma Kumaşlarda Motif Oluşturma Yöntemleri ve Sorunları 2.3.3.1. Motif Büyüklüğünü Sınırlayan Etkenler 2.3.3.2. Motifin Çevre Netliğini Belirleyen Etkenler 2.3.3.3. Motifin Yüzey Düzgünlüğü 2.3.3.4. Motifin Dayanıklılığı

BÖLÜM  III : DOKUMA KUMAŞ TASARIMININ TEMEL İLKELERİ

3.1. FİZİKSEL TASARIM İLKELERİ 3.1.1. Hammadde Seçimi 3.1.2. İplik Seçimi 3.1.2.1. İplik Türünün Belirlenmesi 3.1.2.2. İplik Numarası ve Kat Sayısının Belirlenmesi 3.1.2.3. İplik Bükümünün Belirlenmesi 3.1.3. Örgü Yapısının Belirlenmesi 3.1.4. İplik Sıklıklarının Belirlenmesi    3.1.4.1.Örnek Problemler 3.1.4.2. Teorik Sıklık Hesaplamalarına Pratik Yaklaşımlar 3.1.4.3. Dengesiz Yapılarda İplik Sıklıklarının Belirlenmesi 3.1.5. Bir Tasarım Parametresi Olarak Kumaş Sertliği 3.1.6. Eşdeğer Kumaş Yapıları 3.1.6.1. Örgünün Değiştirilmesi Durumunda Eşdeğer Konstrüksiyonu Veren İplik Sıklıklarının Bulunması 3.1.6.2. Gramaj Değişimini Sağlayacak Yeni İplik Numarasının Bulunması 3.1.6.3. Sıklık Değiştirerek Gramaj Değişimi Sağlanması 3.1.6.4. İplik Numarasının Değişmesi Halinde Eşdeğer Konstrüksiyonu Veren İplik Sıklılarının Bulunması 3.1.6.5. İplik Numarasının Değiştirilmesinin Önemli Etkileri 3.1.7. Karmaşık Yapılarda Sıklıkların Saptanması 3.1.7.1. Takviyeli ve Kendinden Bağlamalı Çift Katlı Kumaşlarda Sıklıklar 3.1.7.2. Ortadan Bağlamalı Çift Katlı Kumaşlarda Sıklıkların Belirlenmesi 3.1.7.3. İki Yüzlü ( Yer Değiştirmeli ) Çift Katlı Kumaşlarda Sıklıkların Belirlenmesi 3.1.8  Tasarlanan Kumaşın Tezgaha Alınması          3.1.8.1  Bitmiş Kumaş Özellikleri 3.1.8.2  Ham Kumaş Özelliklerinin Belirlenmesi 3.1.8.3  Kumaşın Tezgahtaki Durumunun Belirlenmesi 3.1.8.4  İplik Özellikleri 3.1.9  Dokuma Çekmelerinin Belirlenmesi 3.1.9.1  Kısalma Oranlarını Hesaplamada Kullanılan Bazı Kurallar 3.1.10  Apre Çekmelerinin ve Aprede Ağırlık Kayıplarının Belirlenmesi 3.1.11  Dokuma Hesapları 3.1.12  Çözgü ve Atkı İplik Miktarlarının Belirlenmesi 3.2  ESTETİK TASARIM İLKELERİ 3.2.1  Tasarımın Temel İlkeleri 3.2.1.1  Tekrar 3.2.1.2  Aralıklı Tekrar 3.2.1.3  Uygunluk 3.2.1.4  Zıtlık 3.2.1.5  Koram 3.2.1.6  Egemenlik 3.2.1.7  Denge 3.2.1.8  Birlik 3.2.2. Tasarım Öğelerinin Birlikte Kullanımı 3.2.2.1  Renk Öğesinin Oluştuğu Ortamlar 3.2.2.2  Biçim Öğesinin Oluştuğu Ortamlar 3.2.2.3  Doku Öğesinin Oluştuğu Ortamlar 3.2.3 Yüzey Planlama Tekniği 3.2.4  Motif Geliştirme Yöntemleri 3.2.4.1  Örgü Bileşimi Yöntemiyle Motif Geliştirme 3.2.4.2  Düz Alanlarda Net Motiflerin Elde Edilmesi 3.2.4.3  Küçük Örgü Birimleri Kullanarak Büyük Motiflerin Elde Edilmesi 3.2.4.4  Motifin Parçalanması 3.2.4.5  Motifin Çevresinde Bağlanması 3.2.4.6  Atkı ve Çözgü Motiflerinin Birlikte Kullanımı 3.2.4.7  Gölgeleme 3.2.5  Jakarlı Kumaş Tasarımlarında Motif Düzenleme Tekniği 3.2.5.1  Skeç Dizaynlar 3.2.5.2  Geometrik Dizaynlar 3.2.5.3  Simetrik Dizaynlar 3.2.5.4  Motif Çevirme Yöntemiyle Elde Edilen Kompozisyonlar 3.2.5.5  Yarım-Düşük Dizaynlar 3.2.6  Renkli Tasarım Tekniği 3.2.7  Tezgahın Dizayn Kapasitesinden Yararlanma

BÖLÜM  IV : DOKUMA KUMAŞ TASARIM  TEKNİKLERİ

4.1 GİRİŞ 4.2. ANALİZ YOLUYLA ÖRNEĞE DAYALI TASARLAMA 4.2.1. Basit Yapılı Dokuma Kumaşların  Analizi 4.2.1.1. Ön Bilgilerin Toplanması 4.2.1.2. Örgü Analizi Öncesi İşlemler 4.2.1.3. Kumaş Gramajının Belirlenmesi 4.2.1.4. Atkı ve Çözgü Sıklığının Bulunması 4.2.1.5. Çözgü ve Atkı Renk Planlarının Bulunması 4.2.1.6. Örgünün Analiz Yoluyla Bulunması 4.2.1.7. Çözgü ve Atkı Raporlarının Bulunması 4.2.1.8. Tarak Planının Bulunması ve Çözgü Dengeleme 4.2.1.9. Kıvrımsız Uzunlukların Bulunması 4.2.1.10. İplik Analizleri 4.2.1.11. İplik Numaralarının Bulunması 4.2.1.12. Tarak Eninin Bulunması 4.2.1.13. Tarak Numarasının Bulunması 4.2.1.14. Çözgü Boyu 4.2.1.15. Çözgü ve Atkı Ağırlığı 4.2.2  Ekose ve Yollu Desenli Kumaşların Analizi 4.2.3  Karmaşık Kumaşların Analizi 4.2.3.1. Takviyeli Kumaşların Analizi 4.2.3.2. Kendinden Bağlamalı İki Katlı Kumaşların Analizi 4.2.3.3. İki Katlı Takviyeli Kumaşların Analizi 4.2.3.4. Ortadan Bağlamalı İki Katlı Kumaşların Analizi 4.2.3.5. İki Yüzlü İki Katlı Kumaşların Analizi 4.2.4. Jakarlı Kumaşların Analizi 4.2.5. Diğer Karmaşık Yapıların Analizi 4.2.5.1. Kadifelerin Analizi 4.2.5.2. Halıların Analizi 4.2.6. Uygulama Örnekleri 4.3. TEKNİK TASARLAMA 4.3.1  Geliştirilen Motiflerin Tasarıma Uyarlanması 4.3.2  Tahar ve Armür Planlarının Geliştirilmesiyle Motif Elde Etme 4.3.3  Şablon Çalışmaları      4.3.4. Yapısal Tasarım 4.3.4.1. Gramajı Verilen Kumaşın Tasarımı 4.3.4.2. Ortadan Bağlamalı Çift Katlı Kumaşların Yapısal Tasarımı 4.4. ESTETİK TASARIMDAN FİZİKSEL TASARIMA GEÇİŞ 4.4.1. Dizayn Boyutlarının Belirlenmesi 4.4.2. Dizayn Biriminin Bulunması  4.4.3. Tezgahın Dizayn Kapasitesinden Faydalanma Biçiminin Saptanması 4.4.4. Tek Katlı Motifli Bir Kumaşın Tasarlanması 4.4.4.1. Kumaş Yapısının Belirlenmesi 4.4.4.2. Motif İçin Kullanılacak Çerçeve Sayısının Belirlenmesi 4.4.4.3. Estetik Tasarımın Desen Kağıdına Aktarılması 4.4.4.4. Tahar , Armür, Tarak ve Renk  Planlarının Hazırlanması 4.4.4.5  Dokuma Hesapları 4.4.5  Ekstra İplikli Motifli Kumaşların Tasarımı 4.4.6  İki Yüzlü Çift Katlı Motifli Kumaşların Tasarımı 4.5  JAKARLI KUMAŞ TASARIM TEKNİĞİ 4.5.1  Jakar Tasarımının Kağıt Üzerinde Hazırlanışı 4.5.2  Özel Jakar Bağlamaları

BÖLÜM  V :  DOKUMA KUMAŞLARDA UYGULANAN ÇEŞİTLİ YÜZEY TASARIM TEKNİKLERİ

5.1. GİRİŞ 5.2. TEK KATLI FANTEZİ ÖRGÜLERİN GELİŞTİRİLMESİ 5.2.1. Fantazi Bezayağı Türevleri 5.2.1.1. Fantazi Ribsler 5.2.1.2. Fantazi Panamalar 5.2.2. Fantazi Dimi Türevleri 5.2.2.1. Fantazi Dimiler 5.2.2.2. Fantazi Dik ve Yatık Dimiler 5.2.2.3. Kavalye Dimileri 5.2.2.4. Gölgeli Dimiler 5.2.2.5. Fantazi Diyagonaller 5.2.2.6. İki Değişik Çözgü veya İki Değişik Atkı Kesişmesinin Bileşimiyle Oluşturulan Fantazi Diyagonaller 5.2.2.7. Fantazi Balıksırtı Örgüler 5.2.2.8. Zikzak ve Dalgalı Dimiler 5.2.3. Fantazi Saten Türevleri 5.2.3.1. Saten Türevi Fantazi Diyagonaller 5.2.3.2. Fantazi Diyagonal Ribsler 5.2.3.3. Büyük Hücreli Örgüler 5.2.4. Fantazi Balpeteği Örgüler    5.2.5. Fantazi Zar Örgüler 5.2.5.1. “Gracian” Balpeteği Örgüler 5.2.5.2. “Brighton” Balpeteği Örgüler 5.2.5.3. “Barley Corn” Örgüler 5.2.5.4. Yalancı Gaz Örgüler 5.2.5.5. Sepet Örgüler 5.2.6. “Huckback”  Örgüler 5.2.7. Yalancı Lino Örgüler 5.2.8. Krep Örgüler 5.2.8.1. Saten Temelinden Krep Örgü Geliştirilmesi 5.2.8.2. İki Örgüyü Üst Üste Getirme 5.2.8.3. Ters Ekose Yöntemiyle Krep Örgü Elde Etme 5.2.8.4. Raiser Metodu 5.2.9. Yollu ve Ekose Örgüler 5.2.9.1. Fantazi Yollu Örgüler 5.2.9.2. Yollu Örgülerde Sıkıştırılmış Bölümlerin Kullanımı 5.2.9.3. Fantazi Ekose Örgüler 5.2.9.4. Fantazi Baklavalı Ekoseler 5.3. KARMAŞIK RENK VE ÖRGÜ EFEKTLERİ 5.3.1. Çubuklu Efektler 5.3.1.1. Renk Raporunu ya da Örgü Raporunu Değiştirerek Elde Edilen Efektler 5.3.1.2. Basit Örgü ve Basit Atkı Renk Raporuna Karışık Bir Çözgü Renk Raporu Uygulayarak Elde Edilen Çubuklu Efektler 5.3.1.3. Yollu Örgülerle Elde Edilen Çubuklu Efektler 5.3.2. Renkli  Ekose  Efektleri  5.3.2.1. Basit Örgülerden Elde Edilen Renkli Ekoseler 5.3.2.2. Yollu Örgülerden Elde Edilen Renkli Ekoseler 5.3.2.3. Ekose Örgülerden Elde Edilen Renkli Ekoseler 5.4. MOTİFLİ  TASARIMLARDA  ÖRGÜ  DÜZENLEMELERİ 5.4.1. Puan Efektleri 5.4.2. Örgü Bileşimleri Düzenleyerek Oluşturulan Motif Efektleri 5.4.2.1. Motif efektleri ile Renk ve Örgü Efektinin Birlikte Kullanımı 5.4.2.2. Özel Motif Efektleri Elde Etmek İçin Renk Planları ile Örgü Düzenlemelerinin Birlikte Yapılması 5.4.3. Ekstra İplikler Kullanarak Elde Edilen Motif Efektleri 5.4.3.1. Fantazi Puan Efektleri 5.4.3.2. Ekstra Atkılarla Büyük Motiflerin Elde Edilmesi 5.4.3.3. Ekstra Atkıların çeşitli Biçimlerde Bağlanmalarıyla Oluşturulan Yapılar 5.4.3.4. İki Dizi Ekstra Atkı İpliğinin Kullanıldığı Tasarımlar 5.4.3.5. Ekstra Çözgülerle Büyük Motiflerin Elde Edilmesi 5.4.3.6. Ekstra Atkı ve Çözgünün Birlikte Kullanılması 5.5. TAKVİYELİ YAPILAR VE BENZERLERİYLE YÜZEY TASARIMI 5.5.1. Takviyeli Yapılarda Fantazi Efektler 5.5.2. Takviyeli Kumaş Taklitleri 5.5.3.Atkı Yer Değiştirmeli Yapılarla Motif Efektleri Elde Edilmesi  5.5.4. Bedford Kumaş Yapıları 5.5.5. Bedford Örgü Taklitleri 5.6. ÇİFT KATLI YAPILARDA RENK VE MOTİF EFEKTLERİ 5.6.1. Çift Katlı Kumaşlarda Renk ve Örgü Efekti Elde Etme Yöntemleri 5.6.2. Çift Kat Kumaşlarda Motif Efektlerinin Elde Edilmesi 5.6.3. Çift Katlı Kumaşlarda Kesik Çizgi Efektlerinin Elde Edilmesi 5.6.4. Çift Katlı Kumaş Taklitleri      5.6.5. Üç Katlı Yapılarda Motif Geliştirme 5.7. ÖZEL TEZGAHLARDA DOKUNAN KARMAŞIK YAPILARDA         RENK VE MOTİF TASARIMI 5.7.1. Jakarlı Tezgahlarda Dokunan Özel Kumaşlar 5.7.1.1. Müslin Kumaşlar 5.7.1.2. Damask Kumaşlar 5.7.1.3. Fantazi Örtüler 5.7.1.4. Goblen ve Döşemelik Kumaşlar 5.7.1.5. İskoç Halısı 5.7.2. Döner Gücü Sisteminde Dokunan Kumaşlar 5.7.2.1. Özel Jakarlı “Gauze” Kumaşlar 5.7.3. Jakarlı Havlu Dizaynlarının Elde Edilmesi 5.7.4. Kadifelerde Jakarlı Tasarımların Elde Edilmesi 5.7.5. Makina Halısı Yapılarının Tasarımı 5.7.5.1.Tel Çubuklu Wilton Halı Tezgahında Jakar Uygulaması 5.7.5.2. Yüz Yüze Dokuma Wilton Yapılarında Motif Elde Etme Yöntemi 5.7.5.3. Yüz Yüze Dokunan Wilton Halılarında Jakar Uygulaması 5.7.5.4. Goblen Tipi Halıların Tasarımı

5.8  FOTOĞRAFLAR

BÖLÜM  VI : STANDART DOKUMA KUMAŞLAR

6.1  GİRİŞ

6.2  STANDART İPLİKLER 6.2.1 Renk Efektli İplikler 6.2.2  Parlak İplikler 6.2.3  Yüksek Bükümlü iplikler 6.2.4  Tekstüre İplikler 6.2.5  Elastik İplikler 6.2.6  Metal İplikler 6.2.7  Yeni Tür iplikler 6.2.8  Fantezi iplikler 6.2.9  Çok Katlı İplikler 6.3  STANDART  PAMUKLU  KUMAŞLAR 6.3.1 Batist 6.3.2 Basma 6.3.3 Blucin 6.3.4  Branda Bezi 6.3.5  Çarşaflık 6.3.6  Damask 6.3.7  Denim (Kot) 6.3.8  Diril 6.3.9  Divitin 6.3.10  Diyagonal 6.3.11  Elbiselik (pamuklu Elbiselik) 6.3.12  Etamin 6.3.13  Fitilli Kadife (Kordroy) 6.3.14  Gabardin 6.3.15  Gaz Bezi 6.3.16  Gömleklik 6.3.17 Havlu 6.3.18  İki Yüzlü motifli Pamuklu Kumaş 6.3.19  Jorjet (Pamuklu Jorjet) 6.3.20  Kadife (Pamuklu Kadife, Velvetin) 6.3.21  Kanvas 6.3.22  Kaput Bezi 6.3.23  Krep (Pamuklu Krep) 6.3.24  Kreton 6.3.25  Kutil 6.3.26  Madras 6.3.27  Mermerşahi 6.3.28  Müslin (Pamuklu Müslin) 6.3.29  Opal 6.3.30  Organze 6.3.31  Otoman 6.3.32  “Oxford” 6.3.33  Panama 6.3.34  Patiska 6.3.35  Pazen 6.3.36  Pijamalık 6.3.37  Pike 6.3.38  Ponje (Pamuklu Ponje) 6.3.39  Poplin 6.3.40  Saten 6.3.41  Streç (Pamuklu Streç) 6.3.42  Süed 6.3.43  Şantuk 6.3.44  Tülbent 6.3.45  Velür (pamuklu Velür) 6.3.46  Vual (pamuklu Vual) 6.3.47  Zefir 6.4  STANDART ŞTRAYHGARN KUMAŞLAR 6.4.1 Battaniyeler 6.4.2  Bleyzer (Blazer) 6.4.3  Çuha (Bilardo Kumaşı) 6.4.4  Flanel 6.4.5  Kaşe 6.4.6  Keçeler 6.4.7  Melton 6.4.8  Müflon 6.4.9  Saksoni 6.4.10  Şayak 6.4.11  Şevyot 6.4.12  Tüvid (Tvid) 6.4.13  Velür 6.5  STANDART KAMGARN KUMAŞLAR 6.5.1 Alpaka 6.5.2  Astragan 6.5.3  Bedford 6.5.4  Dubldra 6.5.5  Filafil 6.5.6  Flanel 6.5.7  Fresko 6.5.8  Gabardin 6.5.9  Kaşmir 6.5.10 Koverkot 6.5.11 Krep 6.5.12  Lastikotin 6.5.13  Panama 6.5.14  Saksoni (Kamgarn Saksoni) 6.5.15  Serj 6.5.16  Streç 6.5.17  Şali 6.5.18  Tartan 6.5.19  Trikotin 6.5.20  Tropikal (Yazlık Bezayağı) Kumaşlar 6.5.21  Vipkord 6.6 VİSKONDAN YAPILMIŞ STANDART KUMAŞLAR 6.6.1  Elbiselik (Viskon Elbiselik) 6.6.2  Gömleklik 6.6.3  Krep (Viskon Krep) 6.6.4  Trençkotluk 6.7 RAYON (ASETAT, FLOŞ v.b.) VE İPEKTEN YAPILMIŞ       STANDART KUMAŞLAR 6.7.1 Atlas 6.7.2 Birman 6.7.3  Brokar 6.7.4  Emprime (İpek Emprime) 6.7.5  Fular 6.7.6  Jorjet (İpek Jorjet) 6.7.7  Krepdöşin 6.7.8  Krepon 6.7.9  Lame 6.7.10  Lino 6.7.11  Maroken 6.7.12  Muare 6.7.13  Müslin (İpek Müslin) 6.7.14  Ponje 6.7.15  Sari 6.7.16  Saten (İpek Saten) 6.7.17  Şantuk (İpek Şantuk) 6.7.18  Şifon 6.7.19 Tafta 6.8. HALILAR 6.8.1  “Axminster Kardax” Halısı 6.8.2  Goblen Halısı 6.8.3  Yüz-yüze Dokuma Wilton Halıları

BÖLÜM  VII : DOKUMA KUMAŞLARIN MÜHENDİSLİK TASARIMI

7.1. GİRİŞ 7.2. TASARIM TEORİSİ 7.3. DOKUMA  KUMAŞLARIN  MÜHENDİSLİK  TASARIMINDA        TEMEL  SORUNLAR  VE  ÇÖZÜMLER 7.3.1  Dokuma Kumaş Tasarımına Matematiksel Yaklaşım 7.3.2  Tasarımda Bilgisayar Desteğinin Kullanımı 7.4. MOTİFLİ KUMAŞLARIN TASARIMI 7.4.1  Motifli Kumaşlarda Tasarım Değişkenleri 7.4.2  Örgü Bileşimi ile Elde Edilen Motifli Kumaşların Tasarımı 7.5. KARMAŞIK YAPILARIN MÜHENDİSLİK TASARIMI 7.5.1. Ekstra İplikli Motifli Kumaşların Tasarımı 7.5.2. Çift Katlı Kumaşların Tasarımı         7.6. MAKİNA HALILARININ TASARIMI 7.6.1. Üç Atkılı Tel Çubuklu Wilton Halı Modeli 7.6.2. Axminster Kardax Halısı Modeli             7.6.3. İlme İplik Uzunluklarının Renklere Göre Hesaplanması 7.7. BELİRLİ PERFORMANS ÖZELLİKLERİNİ SAĞLAYAN BİR                   DOKUMA  KUMAŞIN TASARIMI

BÖLÜM VIII : BİLGİSAYAR DESTEKLİ DOKUMA KUMAŞ TASARIMI

8.1. GİRİŞ

8.2. BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (CAD) 8.2.1. Donanım Özellikleri 8.2.2. Yazılım Özellikleri 8.2.3. Tarama ve Baskı 8.3. ARMÜRLÜ TEZGAHLAR İÇİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM YAZILIMLARI 8.4. BİLGİSAYAR DESTEKLİ JAKARLI TASARIM YAZILIMLARI 8.5. ÖRNEK YAZILIMLAR 8.5.1. Armürlü Tezgahlar İçin Geliştirilmiş IGOS-DobbyNT            (Nedgraphics) CAD Yazılımı 8.5.2. Armürlü Tezgahlar İçin Geliştirilmiş Easy Weave (Fashion Studio)           CAD Yazılımı 8.5.3. Jakarlı Tezgahlar İçin Geliştirilmiş Vision TexcelleNT            (Nedgraphics) CAD Sistemi 8.6. BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM ARAŞTIRMALARI

BÖLÜM  IX: KUMAŞ, GİYSİ, MODA İLİŞKİLERİ

9.1  GİRİŞ 9.2  GİYSİ YAPIMINDA KUMAŞ TASARIM ÖĞESİ 9.3  MODA OLGUSU 9.4  MODA, TASARIM VE PAZARLAMA İLİŞKİLERİ 9.4.1  Modanın Tasarımlara Yansıması 9.5  ENDÜSTRİDE TASARIM 9.6 ENDÜSTRİDE DEĞİŞEN TASARIM PRATİĞİ 9.7  TASARIMDA BAŞARI ÖLÇÜSÜ SONSÖZ KAYNAKLAR  

 

TEKSTİL MEKANİĞİNİN TEMELLERİ

LT I: F VE İPLİK MEKANİĞİ

Prof. Dr. Güngör Baser,  İZMİR, 2008

ÖNSÖZ

Tekstil ürünleri, liflerden çeşitli teknikler uygulanarak olusturulan iplik, ip, halat, kordon, serit, kumas, vatka, keçe, halı ve benzeri yapılardır. Bu yapılardan iplik, bazı özel amaçlarla yapılan iplikler dısında genellikle kumaş yapmanın ilk amasını oluşturan bir ara üründür. Diğer yandan, iplik kullanmadan doğrudan liflerden oluşturulan vatka, keçe gibi tekstil yapıları da bulunmaktadır. Tüm bu yapılardan sağlamlık, dayanıklılık, esneklik, yumuşaklık gibi bazı kullanım özelliklerine sahip olmaları beklenir. Bu özellikler ise tekstil ürünlerini katı cisim davranışları gösteren cam, metal, ağaç gibi diğer malzemelerden farklı kılan temel niteliklerdir. Tekstil yapılarının bu özgün mekanik özellikleri, büyük ölçüde ince, uzun ve elastik cisimler olan liflerin özelliğinden kaynaklanmaktadır. Ne var ki, ilginç mekanik özellikler gösteren liflerin bu özellikleri, bir araya gelerek oluşturdukları yapıların özelliklerine değişik biçimde yansırlar. Lifler bu yapılar içinde belirli bir geometrik düzen içinde bulunurlar ve tek baslarına davranmadıkları gibi, birlikte oluşturdukları yapının katı cisim gibi davranmasına da izin vermezler. Aynı biçimde yumuşak ve esnek bir yapı olan ipliklerden oluşturulan kumaşlar da ipliklerin belirli bir geometrik yapı içinde yerlesiminden etkilenen esnek davranıslar gösterirler. Bu bakımdan tekstil yapılarının mekanik özelliklerinin anlaşılması için geometrik yapı ile materyal özellikleri arasındaki iliskilerin analiz edilmesi gerekir. Bu konu ile ugrasan tekstil bilim dalı ” Tekstil Yapısal Mekaniğiolarak tanımlanabilir ( Hearle, Grosberg, Backer, 1969).

Tekstil ürünlerinin performans özellikleri olarak da bilinen mukavemet, esneklik, dayanım, tuse, döküm, ütü tutma, burusmazlık (kırısmama) gibi kullanım özellikleri büyük ölçüde lif, iplik ve kumasın elastik özellikleri ile ilgili olup statik problemler olarak incelenirler. Diger yandan tekstil liflerinden çesitli tekstil yapılarının olusturulması, büyük bölümü mekanik islemler olan bir dizi işlemi gerektirir. Bu islemlerin tasarımı ve yönlendirilmesi ise mühendislik yaklaşımlarını gerektirmektedir. Liflerin bir yapı içinde düzenli bir biçimde yerleştirilebilmesi liflerin yönlendirilmesini ve hareketlendirilmesini gerektirir. Aynı kurallar liflerden “non-woven” denilen dokunmamıs yapıların olusturulmasında da söz konusu olduğu gibi, ipliklerden kumas olusturulmasında da geçerlidir. Bu islemlerin anlaşılması zaman zaman dinamik yaklasımını da gerektirmekle birlikte, bu problemler çok kez geometrik özelliklerle kuvvetler arasında iliskiler kurarak statik problemleri olarak çözümlenmeye çalısılmaktadır. Ancak üretim islemlerinin dinamik özelliklerinin anlasılması da islemin kontrolü açısından önemli oldugundan ayrı bir arastırma alanı olmaktadır.

Gerek tekstil materyallerinin mekanik özelliklerinin, gerekse tekstil ürünlerinin üretimi için uygulanan mekanik islemlerin incelenmesi “Tekstil Mekanigi” nin arastırma alanını olusturmaktadır. Tekstil problemlerine matematiksel yöntemlerle ilk kapsamlı mühendislik yaklasımı 1930′ lu yıllarda Peirce ile baslamıs sayılabilir.

Bu alanda önemli çalısmalar yapmıs olan diger önemli arastırmacılardan Meredith, Hearle, Morton, Treloar, Riding, Lindberg, Oloffson, Hamilton, Grosberg, Munden, Leaf, Platt, Backer, Kawabata gibi isimler önde gelmektedir. Bu ilginç ve karmaşık araştırma konuları çerçevesinde karsılasılan problemlerin çözümü zaman zaman diferansiyel geometri, istatistiksel mekanik, elastisite teorisi, kontrol teorisi, optimizasyon, ve nümerik analiz yaklasımlarını gerektirmektedir. Simdiye kadar büyük bir birikimi sergileyen ve bugün de canlılıgını ve güncelligini koruyan bu araştırma alanı yaratıcı çalısma örnekleri ile doludur. Bugünkü bilgisayarların sağladığı çözümleme olanakları ile dogası geregi oldukça karmasık olan analizler büyük ölçüde kolaylasstır. Diger yandan, sürekli üretilen yeni tekstil ürünleri ve çağdaş gereksinimler Tekstil Mekanigi alanına yeni konular, problemler getirmektedir.

Matematiğin ve mühendislik yaklasımının örnek uygulamalarını sergileyen Tekstil Mekanigi problemlerine getirilen çözümlerin yalnızca araştırmacıların merakını gideren, pratik degeri olmayan bilgiler oldugu sanılmamalıdır. Karmaşık faktörlerin, nedenlerinin, nasılların bilinmesi, tekstil ürünleri üretiminde ve kullanımında karsılasılan çesitli pratik problemlerin çözümünde önemli araçlardır.

Problemleri analiz etmek ve dogru çözümleri bulmak için endüstride çok sayıda, zaman alıcı ve yüksek maliyetli denemeler yapma olanagı her zaman yoktur. Doğru tanı ve uygulama için olayların iç yüzünü açıklayan dogru bilgiler en güvenilir temeli olusturacaktır.

Tekstil Mekanigi” genel adı altında toplanabilecek bir lisans üstü ders programına alınabilecek önemli konuların tekstil literatüründe bugün klasikler sayılan temel arastırma ve yayınlara dayalı olarak pratik önemleri ve uygulamaları da gösterilerek anlatılacagı bir dizinin ilk cildi olan bu kitabın tekstil problemlerine biraz daha derinden bakmak isteyenler için ilginç ve yararlı olmasını diliyorum. Bu kitabın ayrıca uzun yıllar Ege Üniversitesi’nde vermis oldugum ve halen Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisligi Bölümünde vermekte oldugum Yüksek Lisans ve Doktora derslerine kaynak kitap olarak katkı saglayacagını umuyorum.

Prof. Dr. Güngör Başer   004

 

İÇİNDEKİLER

 

BÖLÜM I: LİF MEKANİĞİ

1 GİRİŞ 1.1  LİFLERİN İÇ YAPISI 1.1.1 Liflerin Kimyasal Yapısı 1.1.2 Liflerin Kristal Yapısı 1.2 LİFLERİN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ 1.2.1 Liflerin Fibriler Yapısı 1.2.2 Liflerin Yüzey Yapısı 1.2.3 Liflerin Kesit Özellikleri 1.2.4 Liflerde Büklüm ve Kıvrım 1.3 LİFLERİN BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ 2 ELASTİK ÖZELLİKLER 2.1. GENEL ELASTİSİTE TEORİSİ 2.1.1 Elastik Deformasyon 2.1.2 Genel Gerilme Analizi 2.2 LİFLERİN GENEL ELASTİK ÖZELLİKLERİ 2.3 LİFLERİN UZAMASI 2.3.1 Uzamayla İlgili Temel Tanımlar ve Birimler 2.3.2 Esneklik 2.3.3 Krip ve Relaksasyon Özellikleri 2.3.4 Test Yöntemleri 2.3.5 Tekstil Liflerinin Uzama Özellikleri 2.3.5.1 Tekstil Liflerinin Uzama Özelliğine Test Uzunluğunun Etkisi 2.3.5.2 Tekstil Liflerinin Uzama Özelliğine Nem ve Sıcaklığın Etkisi 2.3.5.3 Tekstil Liflerinin Uzama Özelliğine Zamanın Etkisi 2.3.6 Liflerin Esneklik Özellikleri 2.3.7 Liflerin Uzama Özelliklerine Oryantasyonun Etkisi 2.4 LİFLERİN EĞİLMESİ 2.4.1 Çubukların Eğilmesi 2.4.2 Tekstil Liflerinin Eğilme Özelliklerinin Tanımlanması 2.4.3 Liflerin Eğilme Rijitliğinin Ölçümü  2.4.4 Tekstil Liflerinin Eğilme Özellikleri
2.4.5 Liflerin Eğilme Rijitliğini Etkileyen Faktörler 2.5 LİFLERİN BURULMASI 2.5.1 Bir Çubuğun Burulması 2.5.2 Tekstil Liflerinin Burulma Özelliklerinin Tanımlanması 2.5.3 Liflerin Burulma Rijitliğinin Ölçümü 2.5.4 Tekstil Liflerinin Burulma Özellikleri 2.5.5 Burulma Rijitliğini Etkileyen Faktörler 2.5.6 Koparma Bükümü 2.5.7 Kesme Dayanımı 2.6 LİFLERİN VİSKO-ELASTİK ÖZELLİKLERİ 2.6.1 Katı Cisimlerin Lineer Visko-elastik Davranışları 2.6.2 Liflerin Non-Lineer Visko-Elastik Davranışları 2.6.3 Dinamik Test 2.7 PROBLEMLER 3 SÜRTÜNME ÖZELLİKLERİ 3.1 SÜRTÜNME TEORİLERİ3.2 LİFLERİN SÜRTÜNMESİ 3.2.1 Dinamik Sürtünme 3.2.2 Liflerde Sürtünme Kuvvetinin Ölçümü 3.2.3 Liflerin Sürtünme Özellikleri 4 LİFLERİN YIĞINSAL ÖZELLİKLERİ 4.1 YÜNÜN SIKIŞTIRILABİLME ÖZELLİĞİ 4.2 YOĞUN LİF YAPILARININ UZAMASI 4.2.1 Üç Boyutlu Deformasyon 4.2.2 Kayma İçeren Düzlemsel Deformasyon 4.2.3 Eğrilik İçeren Düzlemsel Deformasyon 4.2.4 Genel Uygulama

BÖLÜM 2: İPLİK MEKANİĞİ

1 GİRİŞ 2 İPLİKLERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ 2.1. İDEAL İPLİK GEOMETRİSİ 2.2 İPLİK ÇAPININ BELİRLENMESİ 2.3 İPLİK BÜKÜMÜNÜN GEOMETRİK ETKİLERİ 2.3.1 Büküm Katsayısı 2.3.2 Büküm Kısalması 2.3.3 Büküm Sınırları 2.4. İPLİK YAPISINDA LİF YERLEŞİMİ VE PAKETLENMESİ 2.4.1 Açık Yerleşme Modeli 2.4.2 Hegzagonal Sıkı Yerleşme 2.4.3 Kesikli Lif İpliklerinde İplik Boyunca İdeal Lif Yerleşimi 2.4.4 Gerçek İplik Yapısındaki Düzensizlikler 2.4.5 Gerçek İpliklerin Yapısı 2.5. İPLİK ÇAPININ VE KESİTİNİN İNCELENMESİ 2.5.1 İplik Çapına Gerginliğin Etkisi 2.5.2 İplik Çapına Bükümün Etkisi 2.5.3 İpliklerin Yassılma Koşullarında Kesit Değişiminin Deneysel Olarak İncelenmesi 2.6 LİF GÖÇÜ 2.6.1 İdeal Lif Göçü 2.6.2 İdeal Lif Göçünde İplik Boyunca Lif Eksenel Konumunun Değişimi 2.6.3 Deneysel İncelemeler 2.6.4 Lif Göçünün Etkileri 2.7. İPLİKLERİN BÜKÜLME MODELLERİ 2.7.1 Bükülme Modellerinin Oluşumu 2.7.2 Deneysel Çalışma 2.7.3 Bükülme Modelleri ile Lif Göçünün İlişkisi 2.8 LİF GÖÇÜNÜ SİMULE EDEN KONİK HELİS İPLİK MODELİ 2.9 PROBLEMLER 3. İPLİKLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ 3.1 İPLİKLERİN UZAMA ÖZELLİĞİ 3.1.1 Küçük Deformasyonlar ve Sabit İplik Çapı Varsayımlarına Dayalı Gerilme Analizi 3.1.2 Küçük Deformasyonlar ve Değişken İplik Çapı Varsayımlarına Dayalı Gerilme Analizi 3.1.3 Radyal Kuvvetleri Hesaba Katan Gerilme Analizi 3.1.4 Büyük Deformasyonlar Varsayımına Dayalı Gerilme Analizi 3.1.5 Enerji Metoduna Dayalı İplik Gerilme Analizi 3.2 İPLİKLERİN KOPMASI 3.2.1 Kesiksiz Lif İpliklerinde Kopma 3.2.2 Kopma Mekanizması 3.2.3 İplik Geometrisi ve Lif Göçünün Kesiksiz İpliklerde Kopma Mukavemetini Etkileyişi3.2.4 Kesikli Lif İpliklerinde Kopma 3.2.5 Kesikli Lif İplikleri İçin gerilme Analizi 3.2.6 Kesikli Lif İpliklerinde Kopma Olayının Deneysel İncelenmesi 3.2.7 İplik Geometrisi ve Lif Göçünün Kesikli Lif İpliklerinin Kopma Mukavemetine Etkileri 3.2.8 Çeşitli Faktörlerin İplik Mukavemetini Etkileyişi 3.3 İPLİKLERİN EĞİLMESİ 3.3.1 Çubukların Eğilmesi 3.3.2 Elastik Enerji 3.3.3 Elastik Enerjinin Genel Tanımı 3.3.4 Dairesel Bir Halkanın Deformasyonu 3.3.5 İplik Eğilmesinin Küçük Deformasyonlar Varsayımına Dayalı Analizi 3.3.6 Helis Eğrisinin Diferansiyel Geometrisi 3.3.7 İplik Eğilmesinin Helis Geometrisine Dayalı Analizi 3.3.8 Çubukların Büyük Deformasyonları 3.3.9 Eliptik İntegraller 3.3.10 Dairesel Halkanın Büyük Deformasyonu 3.4 İPLİK YASSILMASI3.4.1 Tek Lif Helisinin Radyal Deformasyonu 3.4.2 İpliğin Enine Deformasyonu 3.4.3 İplik Yassılması Probleminin Büyük Deformasyonlar için Çözümü 3.4.3.1 Nümerik Çözüm 3.4.3.2 İplik Yassılma Elastik Enerjisi 3.4.3.3 Yassılma Elastik Enerjisi ile Basınç Kuvveti Arasındaki İlişki 3.5 İPLİKLERİN BURULMASI 3.5.1 İplikte Torkun Hesaplanması 3.6 PROBLEMLER

4 ÇİFT KATLI İPLİKLERİN ÖZELLİKLERİ

4.1 ÇİFT KATLI İPLİĞİN ÇAPI 4.2 ÇİFT KATLI İPLİKLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ 4.2.1 Çift Katlı İpliğin Uzaması 4.2.2 Çift Katlı İpliğin Eğilmesi 4.2.3 Çift Katlı İpliklerin Yassılması 4.3 PROBLEMLER

5 İPLİĞİN OLUŞUMU

5.1 KESİKLİ LİF İPLİK ÜRETİMİNİN TEMEL İŞLEMLERİ 5.1.1 Temizleme5.1.2 Açma 5.1.3 Paralelleştirme 5.1.4 Taşınabilir Biçime Dönüştürme 5.1.5 Karıştırma 5.1.6 Düzgünleştirme 5.1.7 Kısa Liflerden Arındırma 5.1.8 İnceltme 5.1.9 Fitil oluşturma 5.1.10 Eğirme 5.2 TARAKLAMA TEORİSİ 5.2.1 Giriş 5.2.2 Tarağın Karıştırma Gücünün Hesaplanması 5.2.3 Taraklamanın Bir Markov İşlemi Olarak İncelenmesi 5.1.3.1 Geçişsiz Markov Zincirinin Tek Tamburlu Bir Tarağa Uygulanması  5.1.3.2. Önemli Sonuçlar  5.3 ÇEKİM TEORİLERİ 5.3.1 Tek lif çekim kuvvetinin hesaplanması 5.3.2 Bükümsüz Bir Bandı Koparma Kuvvetinin Tek Lif Çekim Kuvveti Cinsinden Hesaplanması 5.3.3 Çekim Kuvvetinin Hesaplanması 5.3.4 Bükümlü Bir Bandın Koparma Kuvveti 5.3.5 Bükümlü Bandın Çekim Kuvveti 5.3.6 Çekim Sırasında Lif Kontrolü 5.3.7 Grosberg’in Çekim Teorisi 5.4 TARAMA İŞLEMİNİN ANALİZİ 5.4.1 Tarama Sonrası Lif Boy Dağılışı 5.4.1.1 Sakal Biçimi 5.4.1.2 Etkin Besleme Uzunluğu 5.4.1.3 Tarama Sonrası Lif Boy Dağılışı 5.4.2 Kemling Oranının Bulunması 5.4.3 Taramaya Beslenen Bandın ve Topsun Değerlendirilmesi 5.5 İPLİK BALON TEORİSİ 5.5.1 Giriş 5.5.2 İplik Balonunun Özellikleri 5.5.3 İplik Balonuna Sinüs Eğrisi Yaklaşımı 5.5.4 Hava Akımının Yokluğunda İplik Gerilmesi 5.5.5 Hava Akımının İplik Gerilmesine Etkisi 5.5.6 Hava Akımının Sonuçları 5.5.7 Balon Kontrolü 5.6 AÇIK UÇ EĞİRME 5.7  İPLİK ÜRETİM İŞLEMLERİNİN OTOMATİK KONTROLU 5.7.1 Taraklama İşleminin Otomatik Kontrolü 5.7.1.1 Taraklarda Beslenen Lif Miktarının Kontrolü 5.7.1.2 Ştrayhgarn Taraklarda Tarak Tülünün ve Pamuklu Taraklarında Tarak Şeridinin Kontrolü 5.7.2 Çekme İşleminin Kontrolü 5.7.3 Fitil Üretiminin Kontrolü 5.8 PROBLEMLER

EK BÖLÜM

1 ÜÇ BOYUTLU UZAYDA EĞRİ VE YÜZEYLERİN   TEMEL ÖZELLİKLERİ 1.1 UZAY EĞRİLERİNİN VEKTÖREL TANIMI VE ÖZELLİKERİ 1.1.1 Uzay Eğrisinin Parametrik Denklemi 1.1.2 Öklid Uzayında Bir Eğrinin Vektörel Gösterimi 1.1.3 Temel Düzlemler 1.2 YÜZEYLERİN VEKTÖREL TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 1.2.1 Yüzeyler ve Eğrisel Koordinatlar 1.2.2 Bir Yüzey Üzerinde Yay Uzunluğu 1.2.3 Yüzeyin Normali 1.2.4 İkinci Esas Form 1.2.5 Meusnier Teoremi 2 İNCE ÇUBUKLARIN ÜÇ BOYUTLU BÜYÜK BİÇİM DEĞİŞİMİNİ İÇEREN PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜNDE DİNAMİK ANALOJİ METODU 2.1 DİNAMİK BENZETİM YAKLAŞIMI 2.1.1 İnce Çubukların Kinematiği 2.1.2 Katı Cisim Hareketinin Kinematiği 2.1.2.1 Genelleştirilmiş Koordinat Sistemi 2.1.2.2 Euler Açıları 2.1.3 Dinamik Benzetim Modeli 2.1.3.1 Denge Denklemleri 2.1.3.2 Yaklaşık Teori 2.1.3.3 Sabit Bir Nokta Etrafında Dönen Katı Cismin Kinetik Enerjisi 2.2 KIRCHOFF BENZETİMİ 2.2.1 Kirchoff Teoreminin Düz Çubuklara Uygulanması 2.2.2 Kirchoff Teoreminin Eğrisel Çubuklara Genellenmesi 2.2.3 Yalnızca Bir ucuna Uygulanan Kuvvet ve Momentlerin Etkisiyle Biçim Değiştiren İnce Çubuklar 3 DİNAMİK SİSTEMLERİN OTOMATİK KONTROLÜ 3.1 DİNAMİK SİSTEMLERİN ÖZELLİKLERİ 3.1.1 Dinamik Sistem Tanımı ve Gösterimi 3.1.2 Dinamik Sistemlerin Tepkisi 3.1.3 Dinamik Sistemlerin Frekans Tepkisi 3.2 OTOMATİK KONTROL 3.2.1 Otomatik Kontrol Sistemleri 3.2.2 Otomatik Kontrol Birimleri 3.2.2.1 Oransal Kontrol 3.2.2.2 İntegral Kontrol 3.2.2.3 Türevsel Kontrol 3.2.3 Kontrol Sistem Tasarımı 4 BANT VE İPLİK DÜZGÜNSÜZLÜĞÜ 4.1 DÜZGÜNSÜZLÜĞÜN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ 4.1.1 Ağırlıklı Ortalama 4.1.2 Genel Teoremler 4.1.3 Variyans – Uzunluk Eğrileri 4.2 ŞTAPEL DİYAGRAMININ ANALİZİ 4.2.1 Ştapel Analizinde Uygulanan Yöntemler 4.2.2 Bant Kesitindeki Ortalama Lif Sayısının ve Birim Bant Uzunluğundaki Lif Ön Uçları Sayısının Hesaplanması KAYNAKÇA

TERİM KILAVUZU

003 TEKSTİL MEKANİĞİNİN  TEMELLERİ  CİLT II: KUMAŞ GEOMETRİSİ VE MEKANİĞİ                      Prof. Dr. Güngör BAŞER , İZMİR- 2013

Kapak  tasarımında kullanılan kumaş simülasyonları: Çift katlı dokuma kumaş : Soydan ve Başer. 2005 Selanik örgülü örme kumaş: Kurbak ve Alpyıldız, 2009-1      

ÖNSÖZ

Tekstil Mekaniğinin Temelleri ana başlığı altında yayınlanmış olan Lif ve İplik Mekaniği cildinin Kumaş Geometrisi ve Mekaniği alt başlığı altında yazmış olduğum bu ikinci cildi daha geniş kapsamlı oldu. Bunun sebeplerinden biri kumaş geometrisi ve mekaniğinin daha karmaşık yapıda olması yanında, son yıllarda bilgisayar destekli tasarım alanındaki gelişmelerle ilişkili olarak bu konuda çok yönlü yoğun araştırmalar yapılmış olması ise, bir ikinci sebebi de konuyu derinlemesine incelemek için daha fazla zaman bulabilmem olmuştur. Ne var ki bu cildin yazılması dört yılı aşan bir zaman aldı. Dokuma, örme ve bunlar dışındaki yöntemlerle oluşturulan kumaşların temel ve karmaşık mekanik özelliklerinin incelenmesi ve bu özelliklerin anlamlı biçimde yorumlanması öncelikle bu kumaş yapılarının geometrilerinin tanımlanmasını gerektirmektedir. Bazı durumlarda kumaş yapısının geometrik modellerle gözleme dayalı betimsel tanımlanmaları yeterli olmamakta, dolayısıyla yapının kumaş oluşumu sırasında uygulanan kuvvetlere bağlı geometrik-mekanik modellerle tanımlanmaları gerekmektedir. Bu da bu cildin ikinci bölümünün konusu olan kumaş oluşumunun incelenmesini gerektirmiştir. Kumaşların uzama, eğilme, kayma ve sıkışma olarak tanımladığımız temel mekanik özelliklerinın yanı sıra, kullanımda önemli olan kıvrılma, katlanma, kırışma, bombelenme, sürtünme, yırtılma ve boncuklanma gibi daha karmaşık davranışları ile giysi yapımı ve tasarımı açısından çok önemli olan üç boyutlu uzaysal deformasyon problemlerinin incelenmesini ayrı bir bölümde ele almayı daha anlamlı buldum. Doğaldır ki bu karmaşık fizik problemlerinin çözümü gelişmiş matematiksel yöntemlerin uygulanmasını ve bilgisayar çözümlerini gerektirmektedir. Bu açıdan konuları derinlemesine incelemek isteyen okurlara yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla incelenen konuların tam anlaşılmasını sağlayacak bazı klasik ve yeni matematiksel yöntemler ile ayrıntılı analizleri ek bir bölümde tanıtmaya çalıştım. Bunu yaparken dikkatli davranarak hata yapmamaya gayret ettim ve genel kabul gören terimleri kullanmaya çalıştım. Bazı durumlarda yanlış anlamalara yol açmamak için terimlerin İngilizcelerini de vermeyi uygun buldum. Bu ciltte oldukça çok “bakınız” notu bulunmaktadır. Bunlar Cilt 1’e ve bu cildin özellikle ek bölümünde ele alınan konulara yapılan göndermelerdir. Bunlar ve yararlanılan kaynaklara yapılan atıflar yanında bazı klasik kitap ve makalelere yapılan atıflar da bulunmaktadır. Kitabın yazımında incelenen konuların anlaşılır olmasına ve gereksiz ayrıntı ile okuyucuyu sıkmamaya çalıştım. Bu süreçte genç arkadaşlarımla birlikte yapmış olduğum ve önemli bölümü yayınlanmamış araştırmalara da yer vermeyi uygun gördüm. Kitapta yalnızca Kumaş Geometrisi bölümünde problemlere yer verebildim. Diğer bölümlerle ilgili problemler üretmenin gereksiz ya da hayal gücünü fazla zorlamak olacağını düşündüm. Burada daha çok problemlere pratik olarak nasıl yaklaşılması gerektiğini ve bazı pratik uygulamaları göstermek amaçlanmıştır. Birinci ciltte yer alan hataları ve eksiklikleri içeren bir düzeltme bölümü ile ilk ciltteki gibi bir terim kılavuzu koymayı da faydalı gördüm. Bu ciltte de, kuşkusuz, önemli ya da önemi az hatalar olmuştur. Bunlar için şimdiden özür dilerim. Ancak hata yapmaktan korksaydım bu kitap hiç yazılmazdı. Hiç yazmamaktansa hatalı da olsa herkesi kitap yazmaya özendirmek isterim, çünkü Türkçe yazılmış kaynak kitaplara büyük gereksinim olduğuna inanıyorum ve her şeyin internette olmadığını da düşünüyorum. Bu cildi yazarken Bacon’ın “Denemeler” adlı ünlü eserindeki şu sözleri hep anımsadım: “Okumak insanı dolu yapar, danışmak hazır yapar, yazmak kesin yapar”. Bazı konuları yazarken öğrendiklerimin daha  kesinleştiğini gördüm. Kitabi eşim Yrd. Doç Dr. Neş’e Başer’e ithaf ediyor, sabır ve anlayışı için teşekkür ediyorum. Ayrıca, kitabın yazılma sürecinde bana yardımcı olan Dr. R. Befru Turan’a, kitabın yazılmasını özendiren Prof. Dr. Ayşe Okur’a teşekkür etmeyi de borç biliyorum. Prof. Dr. Güngör Başer İzmir, 2013

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM I: KUMAŞ GEOMETRİSİ

1 GİRİŞ 2 KUMAŞLARIN ÖRTME ÖZELLİĞİ 2.1 DOKUMA KUMAŞLARDA ÖRTME 2.2 ÖRME KUMAŞLARDA ÖRTME

3 TEMEL KUMAŞ GEOMETRİLERİ 3.1 PEIRCE’İN DOKUMA KUMAŞ GEOMETRİSİ 3.1.1. Peirce’in Eliptik Kesitli İplik Modeli

3.1.2 Kemp’in Koşu Pisti Kesitli İplik Varsayımı 3.1.3 Maksimum Sıklık ve Dengesiz Yapılar 3.1.4 Sıkıştırılmış Yapılar            3.2 HAMILTON’UN GENELLEŞTİRİLMİŞ KUMAŞ  GEOMETRİSİ 3.2.1 Örgü Türlerinin Kumaş Kesitlerine Etkisi 3.2.2 Hamilton’un Kumaş Yapısal Sıkılık Faktörü 3.2.3 İplik Kesit Geometrisine Farklı Yaklaşımlar 3.3 PEIRCE’İN DÜZ ÖRGÜLÜ ÖRME KUMAŞ GEOMETRİSİ 4 ELASTİK İPLİK VARSAYIMINA DAYALI KUMAŞ GEOMETRİLERİ 4.1 ELASTİK İPLİK VARSAYIMINA DAYALI DOKUMA KUMAŞ GEOMETRİLERİ 4.1.1 Peirce’in Fiziksel Dokuma Kumaş  Modeli                         4.1.2 Peirce’in Dokuma Kumaş Geometrisine Genel Yaklaşımı 4.1.3 Başer’in Tezgahtaki Kumaş Modeli 4.1.4 Başer’in Tezgahtaki Kumaş Geometrisi İçin Yaklaşık Teorisi 4.1.5 Tezgahtaki Kumaş Geometrisinin Serbest Durumdaki Kumaş Geometrisine Dönüşümü 4.1.6 Deneysel Çalışma       4.2 ELASTİK İPLİK VARSAYIMINA DAYALI ÖRME KUMAŞ GEOMETRİLERİ 4.2.1 Munden’in Fiziksel Düz Örgü Modeli 4.2.2 Leaf’in Düz Örgü Modeli 4.2.3 Postle ve Munden’ın İki ve Üç Boyutlu Elastik İlmek Modelleri 4.2.3.1 İki Boyutlu İlmek Biçiminin Analizi 4.2.3.2 Sıkışma Durumunun Getirdiği Geometrik Sınırlamalar 4.2.3.3 Üç Boyutlu İlmek Biçiminin Analizi 4.2.4 Shanahan ve Postle’ın Üç Boyutlu İlmek Modeli 4.2.4.1 Kumaş Boyutsal Parametreleri 4.2.4.2 İlmek Elastik Enerjisi 4.2.5 Hepworth ve Leaf’in Üç Boyutlu Elastika Modeli 4.2.6 De Jong ve Postle’ın Düz Örgü Modeli 4.2.7 Kurbak’ın Düz Örgü Modeli 4.2.8 Grosberg’in Çözgü Örme İlmek Modeli 4.2.8.1 Sürtünmesiz Çözgü Örme İlmeği Modeli 4.2.8.2 Sürtünmenin Etkin Olduğu Çözgü Örme İlmeği Modeli 5 KARMAŞIK KUMAŞ GEOMETRİLERİ 5.1 KARMAŞIK DOKUMA KUMAŞ GEOMETRİLERİ  5.1.1 Dimi Kumaş Geometrisi 5.1.2 Turan ve Başer’in Dimi Kumaş Geometrisi 5.1.2.1 Deneysel Çalışma 5.1.2.2 Teorik Modelin İrdelenmesi 5.1.3  Çift Katlı Kumaş Geometrisi 5.1.3.1 Kumaş Kesit Düzleminde Yer Alan İpliğin Modellenmesi ve Matematiksel Olarak Tanımlanması 5.1.3.2 Kendinden Bağlamalı Çift Katlı Kumaşın Modellenmesi 5.1.3.3 Deneysel Çalışma 5.2 KARMAŞIK ÖRME KUMAŞ GEOMETRİLERİ 5.2.1 Lastik Örgü Modelleri 5.2.1.1 Smirfitt’in 1×1 Lastik Örgü Modeli 5.2.1.2 De Jong ve Postle’ın 1×1 Lastik Örgü İlmeği Analizi 5.2.1.3 Kurbak’ın 1×1 Lastik Örgü Modeli 5.2.1.4 Kurbak ve Soydan’ın 2×2, 3×3, 4×4 ve 5×5  Lastik Örgü Modelleri 5.2.2 1×1 Haroşa Örgü İlmek Modeli 5.2.3 Daha Karmaşık Atkı Örme Kumaş Geometrilerinin Oluşturulması 5.2.3.1 Atlama İlmeğinin Geometrik Modeli 5.2.3.2 Askı İlmeğinin Geometrik Modeli 5.2.3.3 Tek ve Çift Katlı Pike, Selanik ve Yarım Selanik Örgülü Kumaşların Geometrik Modelleri 5.3 MAKİNA HALILARININ GEOMETRİSİ 5.3.1 İki Atkılı Tel Çubuklu Wilton Halı Modeli 5.3.2 Üç Atkılı Tel Çubuklu Wilton Halı Modeli 5.3.3  Axminster Kardax Halısı Modeli 5.3.4  Axminster “Corinthian” Halısı Modeli 5.3.5  İlme İplik Uzunluklarının Renklere Göre Hesaplanması 6 UYGULAMA VE PROBLEMLER 6.1 GEOMETRİK ÇÖZÜMLER 6.1.1 Dokuma Kumaşlar 6.1.2 Örme Kumaşlar 6.2 MEKANİK ÇÖZÜMLER 6.2.1 Dokuma Kumaşlar 6.2.2 Örme Kumaşlar

 BÖLÜM II: KUMAŞ OLUŞUMU

1 GİRİŞ 2 DOKUMA KUMAŞ  OLUŞUMU

2.1 DOKUMA TEZGAHI 2.2 DOKUMA TEZGAHINDA KUMAŞ OLUŞUMU     2.3 GREENWOOD’UN ARTIK GERGİNLİK TEORİSİ 2.3.1 Yetersiz Dokuma Koşulları 2.3.2 Kumaş Oluşum Çizgisinin Yer Değiştirmesi 2.3.3 Tefe Vuruşu İçin Gerekli Enerji 2.4 PLATE  VE  HEPWORTH’ÜN  İDEAL  DOKUMA       KOŞULLARI 2.4.1 Yayılı Temas 2.4.2 Noktasal Temas 2.4.3 Deneysel Çalışma 2.4.4 Atkıların Kumaştaki Kararlı Konumları 2.4.5 Atkıların Kumaş Oluşum Çizgisine Göre Hareketleri 2.5 GALUSZYNSKİ VE ELLİS MODELİ 2.5.1 Deneysel Çalışma 2.6 CHEN’İN DENGELİ DOKUMA YAKLAŞIMI 2.6.1 Dengeli Dokumayı Etkileyen Düzensizlikler 2.6.2 Atkının Geri Sıçraması 2.7 BAŞER VE YILDIRIM MODELİ 2.7.1 Teorik Analiz 2.7.2 Deneysel Çalışma 3 ÖRME KUMAŞ OLUŞUMU 3.1 İLMEK OLUŞUMUNUN MEKANİK KOŞULLARI         3.2 GERİ BESLEME TEORİSİ 3.3 ÖRME KUMAŞ OLUŞUMUNDA İPLİK GERGİNLİĞİ VE SÜRTÜNMENİN ETKİSİ     4 “NON-WOVEN” KUMAŞLARIN OLUŞUMU 4.1 İĞNELİ KEÇE YAPILARININ OLUŞUMU 4.1.1 Bir İğne Tarafından Yakalanan Lif Sayısının Hesaplanması 4.1.2 Teorinin Deneysel Sonuçlarla İrdelenmesi

BÖLÜM III: KUMAŞLARIN TEMEL MEKANİK ÖZELLİKLERİ 1 GİRİŞ 2 KUMAŞLARIN UZAMA ÖZELLİĞİ

2.1 KUMAŞLARIN  KÜÇÜK  ORANLI  UZAMASI 2.1.1 Olofsson’un Teorisi 2.1.1.1 Genel Çözümün Özel Hallere Uyarlanması

2.1.1.2 Kıvrım Açılma Evresinin Belirlenmesi ve Büyük Uzamalar 2.1.2 Grosberg ve Kedia’nın Teorik Analizi 2.1.2.1 Uygulama 2.1.2.2 Kumaşın Uzama Modülünün Bulunması 2.1.3 Leaf ve Kandil’in Teorisi 2.2 KUMAŞLARIN BÜYÜK ORANLI UZAMASI 2.2.1 Kawabata, Niwa ve Kawai’nin Kumaşların İki Yönlü Uzaması Problemi için Geliştirdikleri Teori 2.2.1.1 İpliklerin Yassılmadığı Varsayımına Dayalı Çözüm 2.2.1.2 İpliklerin Yassıldığı Varsayımına Dayalı Çözüm 2.2.1.3 Kullanılan Test Araçları ve Deneysel Çalışma 2.2.2 Sahanan ve Hearle’ün Teorik Analizi 2.2.2.1 İki Yönlü Kumaş Uzama Probleminde Lif ve İplik Uzamasının Hesaba Katılması 2.2.2.2 İki Yönlü Kumaş Uzama Probleminde Eğilmenin Hesaba Katılması 2.2.2.3 İki Yönlü Kumaş Uzama Probleminin Peirce Geometrisi’ne Dayalı Genel Çözümü 2.2.3 Anandjiwala ve Leaf’in Genel Teorik Yaklaşımı 2.2.3.1 Uzama Analizi 2.2.3.2 Geri Dönüş Analizi 2.2.3.3 Deneysel Çalışma 2.2.4 Realff, Boyce ve Backer’in Mikromekanik Uzama Modeli 2.2.4.1 Teorik Model 2.2.4.2 Deneysel Çalışma 2.3 KUMAŞ ÇEKME VE MUKAVEMET TESTLERİ 2.3.1 Yıldırım ve Başer’in Kumaş Mukavemet Testi Modeli 2.3.1.1 Teorik Analiz 2.3.1.2 Daralmayı Dikkate Alan Teorik Analiz 2.3.1.3 Deneysel Çalışma 2.4 ÖRME YAPILARININ UZAMASI 2.4.1 Düz Örgülü Atkı Örme Yapılarının Uzaması 2.4.2 1×1 Lastik Örgü Yapılarının Uzaması   2.4.3 Çözgü Örme Yapılarının Uzaması 2.5 “NON-WOVEN” KUMAŞLARIN UZAMASI 2.5.1 Hearle ve Stevenson’un Analizi 2.5.1.1 Lif Eğriliğinin Etkisini Dikkate Alan Analiz 2.5.1.2 Deneysel Çalışma 2.5.2 Lif Yapılarında Oryantasyon ve Lif Uzunluğu 3 KUMAŞLARIN EĞİLME ÖZELLİĞİ 3.1 EĞİLME TESTLERİ 3.1.1 Düz Eğilme Testi 3.1.2 Dairesel Halka Testi 3.1.3 Kalp Biçimli Halka Testi 3.1.4 Kumaşlarda Sürtünme Momentini Hesaba Katan Eğilme Analizi 3.2 KUMAŞ EĞİLME RİJİTLİĞİNİN İPLİK RİJİTLİĞİ VE KUMAŞ YAPISALÖZELLİKLERİNDEN TAHMİNLENMESİ 3.2.1 Abbott, Grosberg ve Leaf’in Modeli 3.3. AĞIR KUMAŞLARIN EĞİLMESİ 3.3.1 Konopasek’in Uzay Elastika Eğrisinin Nümerik Çözümü Yaklaşımı 3.3.2 Mete ve Lloyd’un CLOAK Testi Analizi 3.4. NON-WOVEN KUMAŞLARDA EĞİLME 3.4.1 İki Eksenli Lif Yapılarında Eğilme Rijitliğinin Belirlenmesi 4 KUMAŞLARIN KAYMA DEFORMASYONU 4.1. TEST YÖNTEMLERİ 4.1.1 Treloar’ın Test Aparatı 4.1.2 Kumaşların Kayma Özellikleri 4.2 KUMAŞLARIN BAŞLANGIÇ KAYMA MODÜLÜ VE KAYMAYA KARŞI SÜRTÜNME DİRENCİ 4.2.1 Katı Eklemli Kesişmeye Dayalı Deformasyon 4.2.2 Kesişme Noktasında İpliklerin Kayma Mekanizması 4.2.3 Germe Kuvvetini Hesaba Katan Kayma Analizi 4.2.3.1 Olofsson’un Kumaş Kayma Deformasyonu Modeli 5 KUMAŞLARIN SIKIŞMA ÖZELLİĞİ 5.1 KUMAŞLARIN SIKIŞMASI PROBLEMİNE VAN WYK YAKLAŞIMI 5.2 KUMAŞLARIN DÜŞÜK YÜKLERDE DİNAMİK SIKIŞMA DAVRANIŞI 5.3 “NON-WOVEN” KUMAŞLARIN SIKIŞMA ÖZELLİKLERİ 5.3.1 Oryantasyona Bağlı Ortalama Eğilme Uzunluğu ve Lif-Life Temas Sayısı 5.3.2 Deformasyon Mekaniği 5.3.3 Modül ve Poisson Oranı 5.3.4 İzotropik Sıkışma 5.3.5 Yanal Yönde Kısıtlanmış Sıkışma 5.3.6 Basit Sıkışma BÖLÜM IV: KUMAŞLARIN KARMAŞIK  MEKANİK DAVRANIŞLARI   1 KUMAŞLARIN KATLANMASI VE KIVRILMASI 1.1 İKİ UCU SERBEST KUMAŞ ŞERİDİNİN EKSENEL YÜK ALTINDAKİ BÜYÜK DEFORMASYONU 1.2 İKİ UCU TUTULMUŞ KUMAŞ ŞERİDİNİN EKSENEL YÜK ALTINDAKİ BÜYÜK DEFORMASYONU 1.3 GROSBERG VE SWANI’NİN SÜRTÜNME MOMENTİNİ HESABA KATAN ANALİZLERİ 2 KUMAŞLARIN KIRIŞMASI VE BURUŞMASI 2.1 ELASTİK ŞERİDİN NON-LİNEER DEFORMASYONU 2.2 SHI, HU ve YU’NUN ANALİZİ 2.2.1 Kumaş Halkasının Sıkıştırılması 2.2.2 Deneysel Çalışma 2.3 VİSKOELASTİK ŞERİTTE KATLAMA KUVVETİ 2.3.1 Çok Bileşenli Viskoelastik Lif Yapılarının Eğilme Mekaniği 2.3.2 İki Eksenli Lif Yapılarında Katlama Kuvveti 3 KUMAŞLARIN BOMBELENMESİ 3.1 KUMAŞIN BOMBELENME SÜRECİNDE YORULMA BİÇİMİ 3.2 DENEYSEL İNCELEME 3.3 BOMBELENMENİN MATEMATİKSEL SİMÜLASYONU 3.3.1 Deneysel Kanıtlama 3.4 ŞENGÖZ VE BAŞER’İN ÇALIŞMASI 3.4.1 Deney Sonuçları 3.4.2 Başer’in Yaklaşık Teorisi 3.4.2.1 Teorinin İrdelenmesi 4 DÖKÜMLÜLÜK 4.1 DÖKÜM TESTİNİN MATEMATİKSEL ANALİZİ 5 KUMAŞLARIN ÜÇ BOYUTLU DEFORMASYONU 5.1 WOMERSLEY’İN ANALİZİ 5.2 LLOYD, METE VE HUSSAIN’İN KUMAŞIN       STATİK DÖKÜM TEORİSİ 5.2.1 Nümerik Çözüm 5.2.2 Yöntemin Uygulanması 5.3 DÜZ OLMAYAN YÜZEYLERE KUMAŞ    GİYDİRME 5.3.1 Heisey ve Haller’in Nümerik Yöntemi 5.3.2 Van West, Pipes ve Keefe’in Bikübik-Yüzey Yaklaşımı 5.4 SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİNİN ÜÇ BOYUTLU KUMAŞ DEFORMASYONLARINA UYGULANMASI 5.4.1 Lloyd’un Üç Boyutlu Kumaş Deformasyonları İçin Önerdiği Genelleştirilmiş Sonlu Elemanlar Yöntemi 5.4.1.1 Lloyd’un Balistik Deformasyon Analizi 5.4.2 Collier, Collier, O’Toole ve Sargand’ın Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Döküm Analizi 5.5 DİNAMİK DÖKÜM ÖZELLİKLERİ 5.5.1 J. Postle ve R. Postle’ın Dinamik Döküm Analizi 5.5.1.1 “Breather” Çözümleri 5.5.2 Dokuma ve Örme Kumaşların Dinamik Döküm Simülasyonu 5.5.2.1 Kumaş ve Giysi Simülasyonları    6  KUMAŞLARIN SÜRTÜNME ÖZELLİKLERİ 6.1 AJAYI’NİN DENEYSEL ÇALIŞMALARI 6.2 KUMAŞ YAPISININ KUMAŞIN SÜRTÜNME ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ 6.3 KUMAŞLARIN KAYMA SÜRTÜNMESİ 6.3.1 Kumaşların Metal ve Polimerik Yüzeyler Üzerinde Kayması 6.3.2 Kumaşların Sürtünmeye Karşı Dinamik Tepkisi 7 KUMAŞLARIN YIRTILMASI 7.1 TAYLOR’UN ANALİZİ 7.2 TEIXEIRA, PLATT VE HAMBURGER’İN ANALİZİ 7.2.1  “Del’ yük- uzama eğrisinin matematiksel olarak sentezlenmesi 7.2.2 Deneysel Çalışma 8 KUMAŞLARIN BONCUKLANMASI 8.1 BONCUKLANMA MEKANİZMASI VE İLK TEORİK MODELLER 8.2 HEARLE VE WILKINS’İN MEKANİKSEL       BONCUKLANMA MODELİ 8.2.1 İlk Tüy Katmanının Oluşumu 8.2.2 Tüy Katmanının Büyümesi ve Tüy Kaybı 8.2.3 Boncuk Oluşumu 8.2.4 Kumaşın Boncuklanma Davranışının Simülasyonu 9 KUMAŞLARIN BALİSTİK ÖZELLİKLERİ 9.1 KUMAŞLARIN BALİSTİK ÇARPMAYA KARŞI  DAVRANIŞI 9.2 EKSENİNE DİK YÖNDE ÇARPMAYA UĞRAYAN İPLİKLERDE DALGA YAYILIMI 9.2.1 Boyuna Dalga Teorisi 9.2.2 Enine Dalga Teorisi 9.2.2.1 Teorilerin Uygulanışı

EK BÖLÜM 1

KİRİŞLERİN EĞİLME TEORİSİ 1.1 KİRİŞLERİN STATİK AÇIDAN TANIMLI OLAN EĞİLME DEFORMASYONLARI 1.1.1 Konsantre Bir Yükün Etkisi Altındaki Basit Mesnetli Kirişin Deformasyonu 1.1.2 Eğilme Momenti Diyagramlarıyla Deformasyonların Bulunması 1.1.3 “Cantilever” Çubuğunun Deformasyonu 1.1.4 Basit Kirişin Deformasyonu 1.1.5 Bir Ucu Moment Etkisinde Olan Basit Kirişin Deformasyonu 1.1.6 Süperpozisyon Yöntemi 1.2 KİRİŞLERİN STATİK AÇIDAN TANIMLI OLMAYAN DEFORMASYONLARI 1.2.1 İki Ucu Ankastre Kirişin Deformasyonu 1.2.2 İki Ucu Ankastre Kirişin Deformasyonu Problemine Love’ın Önerdiği Çözüm 1.3 ÇUBUKLARIN EKSENEL YÜK ALTINDAKİ DEFORMASYONLARI 1.3.1 İki Ucu Serbest Çubuğun Eksenel Yük Altında Eğilmesi 1.3.2 İki Ucu Ankastre Çubuğun Eksenel Yük Altında Eğilmesi 2 İNCE ÇUBUKLARIN BÜYÜK BİÇİM DEĞİŞİMLERİ 2.1 DAİRESEL HALKANIN İKİ DÜZ YÜZEY ARASINDA SIKIŞTIRILMASI 2.2 İNCE ÇUBUKLARIN BÜYÜK BİÇİM    DEĞİŞİMLERİNDE OPİMAL KONTROL TEORİSİNİN UYGULANMASI 2.2.1 Biçim Değiştiren Bir Çubuğun Elastik Enerjinin Genel Tanımı 2.2.2 Optimal Kontrol Teorisi 2.2.2.1 Optimal Kontrol Probleminin Çözümü 2.2.2.2 Lagrange Çarpanları Yöntemi 2.2.3 Optimal Kontrol Teorisinin İnce Çubukların Büyük Deformasyonu Problemlerine Uygulanışı 2.2.3.1 Optimum İçin Gerekli ve Yeterli Koşullar 2.2.3.2 Problemin Bir Optimal Kontrol Problemi Olarak Çözümü 2.3 İNCE ÇUBUKLARIN TİTREŞİMİ 2.3.1 İnce Çubukların Boyuna Titreşimi 2.3.2 İnce Çubukların Enine Titreşimi 3 GEOMETRİK MODELLENMEDE KULLANILAN “SPLINE” EĞRİLERİ VE “BÉZİER” YÜZEYLERİ 3.1 “SPLINE” EĞRİLERİ 3.1.1 “Bézier” Eğrileri 3.1.2 “B-spline” Eğrileri 3.2 BEZIER YÜZEYLERİ 4 YÜZEYLER TEORİSİ 4.1 TANSÖR ANALİZİ 4.1.1 Koordinat Dönüşümleri 4.1.2 Kovaryant ve Kontravaryant Dönüşümler 4.1.3 Tansörlerin Özellikleri ve Tansör İşlemleri 4.1.4 Kronecker Delta 4.1.5 Metrik Tansör 4.1.6 Tansör Cebiri          4.1.7 Çeşitli Tansör Türleri 4.1.8 Christoffel Sembollerinin Tansör Niteliği 4.1.9 Tansör Türevleri 4.1.10 Reimann Christoffel Tansörü 4.2 YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN TANSÖRLERLE TANIMLANMASI 4.2.1 Weingarten, Gauss ve Codazzi Denklemleri 4.2.2 Şekil Değiştirme Tansörü 4.2.3 Gauss Eğriliği 4.2.4 Jeodezik Eğrilik 4.3 YÜZEYLERLE İLGİLİ ÖNEMLİ TANIM VE TEOREMLER 4.3.1 Gradyan ve Diverjans Tanımları 4.3.2 Gauss ve Green Teoremleri 5 SONLU ELEMANLAR METODU 5.1 GERİLME ANALİZİ 5.1.1 Gerilmeler ve Kuvvetler Dengesi 5.1.2 Sınır Koşulları ve Yer Değiştirmeler 5.1.3 Gerilme Uzama Oranı İlişkileri 5.1.4 Potansiyel Enerji 5.1.5 Uygunluk Denklemleri 5.2 ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ 5.2.1 Rayleigh-Ritz Yöntemi 5.2.2 Galerkin Yöntemi 5.3 İKİ BOYUTLU KONTİNYUM İÇİN SONLU ELEMANLAR MODELLEMESİ 5.3.1 Biçim Fonksiyonları 5.3.2 Potansiyel Enerji Yaklaşımı 5.3.3 Varyasyonel İlkesi ve Varyasyonel Form 5.3.4 Galerkin Yaklaşımı 6 DOKUMA KUMAŞLAR İÇİN SIKLIK TEORİLERİ      KAYNAKÇA TERİM KILAVUZU CİLT I DÜZELTMELERİ

CİDDİYETİN  İLANI: TÜRKİYE’NİN SİYASAL SORUNLARINA GERÇEKÇİ  ÇÖZÜMLER

Prof. Dr. Güngör Başer

İzmir, 2007

001

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ.. 7

BÖLÜM I. 12

GİRİŞ. 12

TÜRKİYE’NİN GERÇEKLERİ 20

ULUSAL POLİTİKANIN TEMELLERİ 24

BÖLÜM  II. 27

TÜRKİYENİN GERÇEKLERİNE YAKIN BAKIŞ 27

1 GERİ KALMIŞLIK.. 27

2 EĞİTİMİN YETERSİZLİĞİ 33

3 DEMOKRASİ 37

4 KÜRESELLEŞME.. 40

BÖLÜM III. 44

TÜRKİYE’DE  SİYASETİ ETKİLEYEN ÖNEMLİ TARTIŞMA  KONULARI. 44

SANAYİ TOPLUMU-BİLGİ TOPLUMU.. 44

TÜRKİYE EKONOMİSİ 50

EKONOMİK BAĞIMSIZLIK.. 57

DEVLETÇİLİK.. 62

İŞSİZLİK.. 72

EĞİTİM… 82

ÜNİVERSİTE VE YÜKSEK ÖĞRETİM… 99

KÜLTÜR.. 107

DIŞ POLİTİKA.. 115

BATIYI ANLAMAK.. 121

AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİ 125

SAĞ VE SOL DÜŞÜNCE, SİYASETTE BÖLÜNME.. 138

POPÜLİZM VE HALKÇILIK.. 152

DEMOKRASİ, ÇOĞULCULUK,

KATILIMCILIK.. 159

LAİKLİK.. 168

MİLLİ İRADE.. 172

KEMALİZM VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ SİSTEMİ 175

NASIL BİR TÜRKİYE OLMALI?. 181

GENÇLİĞE UMUT. 189

KÜRESELLEŞMENİN İÇ VE DIŞ POLİTİKAYA  YANSIMALARI 191

BÖLÜM IV.. 199

TÜRK SİYASETİNE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 199

TÜRKİYE İÇİN GERÇEK BİR TEHLİKE VAR MIDIR?. 200

GERÇEK TEHLİKE.. 204

GERÇEK TEHLİKENİN FARKINDA MIYIZ?. 206

ÇÖZÜMLEME.. 212

SORUNLARI ÇÖZMENİN ÇARELERİ 215

BÖLÜM V.. 236

CİDDİYETİN İLANI. 236

SONSÖZ.. 246

 

İZMİR   2007

 

001

1972

KaliteKontrolu-1

Kalite-2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *