Özgeçmiş

 CURRICULUM VITAE

Prof. Güngör BAŞER was born in 1939 in Burdur. He graduated from The Department of Textile Industries, at Leeds University in 1962 and obtained his Ph.D. in 1965 from the same university. He served in state company Sümerbank, in Turkey, between the years 1966-1980 as research engineer, dyeing chief, planning manager and company technical director and general director at Defterdar and Merinos Wool Industries establishments. He represented Turkey in Textile Surveillance Body, in the U.N. Geneva Office in 1975 and 1977 terms. He also taught on Weaving Technology and on Woven Fabric Designing and Application in Istanbul State Academy of Fine Arts between years 1975-1980. He joined Ege University in 1980. He became full Professor in 1989 and was appointed as head of department of Textile Engineering in 1993. He joined Dokuz Eylül University in 1997 and became the founder head of department of Textile engineering. He also was elected as the founder Chairman of Turkish Chamber of Textile Engineers in 1992 and served until 2000. He has books published as Quality Control (1972, İstanbul), Fabric Design and Analysis (1983, İstanbul), The Technique and Art of Weaving, Vol I: The Basic Weaving Technique and Fabric Structures (1998, İzmir), Vol II: Woven Fabric Design (2005, İzmir), Fundamentals of Textile Mechanics, Vol I: Fibre and Yarn Mechanics (2008, İzmir), Vol II: Fabric Geometry and Mechanics (2013, İzmir) and about 110 technical and scientific papers. He is married with two sons.

ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. Güngör Başer 1939’da Burdur’da doğmuşur. 1962’de Sümerbank bursu ile gittiği İngiltere’nin Leeds Üniversitesi Tekstil Endüstrileri bölümünü bitirmiş, 1965’te aynı üniversiteden Doktora derecesini almıştır. 1966-1980 yılları arasında Sümerbank Defterdar ve Merinos Yünlü Sanayii Müesseselerinde mühendis, Planlama Müdürü, Teknik Müdür ve Müessese Müdürü olarak görev yapmıştır. 1975 ve 1977’de Türkiye’yi Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi tekstil Gözetim Organı’nda temsil etmiş, 1975-1980 arası İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne bağlı Uygulamalı Endüstri SanatlarıYüksek Okulu’nda Dokuma Tasarlama ve Uygulama dersleri vermiştir. 1980’de Ege Üniversitesi tekstil Fakültesi’ne katınan Prof. Dr. Güngör Başer 1983’te Doçent, 1989’da Profesör olmuş 1993’te Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’na atanmıştır. 1992’de TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası kurucu başkanı olan Prof. Dr. Güngör Başer 1992-2000 yılları arasında dört dönem başkanlık yapmıştır. 1997’de Dokuz Eylül Üniversitesi’ne katılarak Tekstil Mühendisliği Bölümü kurucu başkanlığına getirilmiştir. Prof. Dr. Güngör Başer’in, Kalite Kontrolu  (1972, İstanbul), Kumaş Tasarımı ve Analizi (1983, İstanbul), Dokuma Tekniği ve Sanatı Cilt I: Temel Dokuma Tekniği ve Kumaş Yapıları (1998, İzmir), Dokuma Tekniği ve Sanatı Cilt II: Dokuma Kumaş Tasarımı (2005, İzmir), Tekstil Mekaniğinin Temelleri Cilt I: Lif ve İplik Mekaniği (2008. İzmir), Tekstil Mekaniğinin Temelleri Cilt II: Kumaş Geometrisi ve Mekaniği (2013, İzmir) gibi kitapları, 110’a yakın bilimsel ve teknik makalesi bulunmaktadır. Evlidir ve iki oğlu vardır.

 1. Adı Soyadı: Güngör Başer
 2. Doğum Tarihi: 15.12.1939
 3. Unvanı: Profesör
 4. Öğrenim Durumu:
Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Tekstil Endüstrileri Leeds Üniversitesi 1962
Y. Lisans
Doktora Tekstil Mühendisliği Leeds Üniversitesi 1966
 1. Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçent           Tekstil Mühendisliği      Ege Üniversitesi           1982-1983 Doçent                         Tekstil Mühendisliği      Ege Üniversitesi           1983-1989 Profesör                         Tekstil Mühendisliği        Ege Üniversitesi             1989-1997 Profesör                         Tekstil Mühendisliği        Dokuz Eylül  Üniversitesi 1997-   Doçent unvanını aldığı tarih: 7.4.1983

 1. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1  Yüksek Lisans Tezleri

Önder, E., “Dokuma Kumaşlarda Örgü Tipinin Ham Kumaşın Boyutları ve Geometrik Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması”, Ege Üniversitesi, 1985.

Narter, M., “İki Katlı Pamuk İpliklerinden Dokunan Kumaşlarda Örgüye Bağlı Olarak Maksimum Atkı Sıklığının Değişimi Üzerine Bir Araştırma”, Ege Üniversitesi, 1985.

Çeken, F., “Düz Atkı Örme Kumaşlarda İlmek Eğikliğinin İplik Özellikleri İlişkisi Üzerine Bir Araştırma”, Ege Üniversitesi, 1985.

Karakor, A., “Pamuk İpliklerinde İstatiksel Bir Hata Analiz Yönteminin Geliştirilmesi Üzerine Araştırmalar”, Ege Üniversitesi, 1986.

Şengöz, G., “Çalışan Dokuma Tezgahında Atkı Sıklığının Sürekli Ölçümü İle Sıklık Değişiminin Bilgisayar Yardımıyla Matematiksel Analizi Üzerinde Araştırmalar”, Ege Üniversitesi, 1986.

Ercan, E., “İnsan Vücudunun Geometrik Bir Modelinin Yapılarak Giysi Kalıplarının Geliştirilmesinde Bilgisayara Çizdirilecek Yüzey Açılımlarından Yararlanma Yollarının Araştırılması”, Ege Üniversitesi, 1986.

Öndoğan, Z., “Kadın Dış Giysilerinde Model, Konstrüksyon, Kalite ve Maliyet Arasındaki İlişkilerin Kantitatif Olarak İncelenmesi”, Ege Üniversitesi, 1988.

Özden, M., “Dokuma Kumaşlarının Kullanım Amacına Uygun Tasarımında Kullanılacak Bir Bilgisayar Program Paketinin Geliştirilmesi” Ege Üniversitesi, 1989.

Mete, F., “Giysi Tasarımı Açısından İnsan Vücudunun Geometrik ve Mekanik Yapısının İncelenmesi”, Ege Üniversitesi, 1990.

Gökçe, A., “Development of a Multi-Purpose Software for the Design of Figured Woven Fabrics”, Dokuz Eylül Üniversitesi, 1999.

Erdem, S., “Design of Computer Aided Managerial Decision Support System for An Integrated Textile Plant Based on Capacity Analysis”, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2001.

Soyheptemiz, F., “Karmaşık Dokuma Yapılarının Bilgisayarda Simülasyonu Yöntemi İle Tasarımı”, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2002.

Soydan, A. S., “Karmaşık Dokuma Kumaşların Oluşumu Konusunda Bilgisayar Destekli Bir Eğitim Programının Geliştirilmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2003.

Sökmen, H., “Armürlü Tezgahlarda Dokunan Motifli Kumaşlarda Estetik Değerin Optimizasyonu”, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2004.

Yıldırım, B., “Dokuma Kumaş Mukavemetinin Hammadde Özelliklerinden Tahminlenmesini Sağlayan Bir Bilgisayar Yazılımın Geliştirilmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2005.

Turan, R. B., Dimi Örgülü Kumaş Yapılarının Üç Boyutlu Geometrik Modellerinin Geliştirilerek, Üç Boyutlu Bilgisayar Simülasyonlarının Gerçekleştirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2007.

6.2  Doktora Tezleri

Önder, E., “İplik Kopma Mekanizmasının İstatiksel Mekanik Bir  Modelinin Geliştirilerek Dokuma Verimliliğinin Tahminlenmesinde Kullanım Olanaklarının Araştırılması”, Ege Üniversitesi, 1989.

Bozdoğan, F., “Türkiye’de Üretilen Poliester Liflerinde Elastik Özelliklerle Kristal Yapı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi”, Ege Üniversitesi, 1989.

Özmen F., “Dokuma Koşullarında İpliklerin Yassılma Özelliklerinin Belirlenmesi Ve Ölçümü Üzerine Araştırma”, Ege Üniversitesi, 1990.

Karakor Okur A, “Çift Katlı İpliklerin Mekanik Özelliklerinin Tek Katlı İpliklerle Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi”, Ege Üniversitesi, 1990.

Ercan E., “Türk Bayan Vücut Ölçülerine Dayalı Yeni Bir Giysi Kalıp Çizim Sisteminin Geliştirilmesi”, Ege Üniversitesi, 1994.

Şengöz, G., “Dokuma Kumaşların Gerilme Altında Kalıcı Deformasyonu”, Ege Üniversitesi, 1997.

Özdemir, H., “İplik Özelliklerinin Dokuma Kumaş Görünümünü Etkileyiş Biçiminin Bilgisayarda Simülasyonu”, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2005.

Yıldırım, B. “Dokuma Tezgahında Kumaş Oluşumu”, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2011.

 1. Yayınlar

7.1  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Başer, G., “A Mechanical Approach to the Determination of the Geometry of Woven Cloth and to the Analysis of Subsequent Changes in This Geometry, Part I: A Theory for the Crimping of the Weft Yarn During Weaving”, Journal of the Textile Institute, Vol 80, No. 4, 507-520, (1989).
 2. Başer, G., “A Mechanical Approach to the Determination of the Geometry of Woven Cloth to the Analysis of Subsequent Changes in This Geometry, Part II: The Development of a Geometry of Plain-woven Fabric in the Loomstate and a Theory of Weaving Contractions”, Journal of the Textile Institute, Vol 80, No 4, 521-535, (1989).
 3. Önder, E. ve Başer, G., “A Comprehensive Stress and Breakage Analysis of Staple Fiber Yarns Part I: Stress Analysis of Staple Yarns Based on a Yarn Geometry of Conical Helix Fiber Paths”, Textile Research Journal, 66(9), 562-575, (1996).
 4. Önder, E. ve Başer, G., “A Comprehensive Stress and Breakage Analysis of Staple Fiber Yarns Part II: Breakage Analysis of Single Staple Fiber Yarns”, Textile Research Journal, 66(10), 634-640, (1996).
 5. Bulgun, E., Kurt, A., Başer, G. ve Kasap, M., “ Web Based Automation Software for Calculating Product Cost ”, Apparel Industry, ADVIS, LNCS, Vol. 2457, 223-231 (2002).
 6. Özdemir, H. ve Başer G., “Computer Simulation of Woven Fabric Defects Based on Faulty Yarn Photographs”, ISCIS, LNCS (Lecture Notes in Computer Science), Vol. 4263 (2006).
 7. Özdemir, H. ve Başer, G., Computer Simulation of Plain Woven Fabric Appearances from Yarn Photographs, J. Textile Institute, 2009, 100 (3), 282-292
 8. Turan, B.R. ve Başer, G., Three Dimensional Computer Simulation of 2/2 Twill Woven Fabric By Using B-Splines, J. Textile Inst., 101:10, 870-881, 2010
 9. Yıldırım, B. ve Başer, G. Measurement of cloth fell position using image analysis, Textile Inst., 2011, 82(3), 325-331

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 1. Başer, G., “Tekstil Üretiminde Bilgisayar Yardımıyla Uygulanan Bir Termin Planlaması Yöntemi”, Atatürk’ ün 100. Doğum Yılı Uluslararası Tekstil Sempozyumu, s 915-932 . 1981.
 2. Başer, G.ve Karakor, A. “Pamuk İpliklerinde İstatistiksel Bir Hata Analiz Yönteminin Geliştirilmesi Üzerinde Araştırmalar”, 4. Uluslarası Tekstil Sempozyumu, Çeşme, İzmir, Tebliğler, s 183-197, 15-17 Ekim, 1986.
 3. Başer, G., “Değişik Çalışma Koşullarında Tekstil Makinalarının Verimliliğini Hesaplayan Bir Bilgisayar Programı”. 4. Uluslararası Tekstil Sempozyumu. Bursa, Tekstil ve Makina Dergisi Sempozyum Özel Sayısı, s 25-27 Ekim, 1988.
 4. Başer, G., “An Integral Look at the Textile Industry – Tekstil Endüstrisine Bütünsel Bir Bakış”. 4. Uluslararası Tekstil Sempozyumu Bursa, Tekstil ve Makina, Yıl 2, Sayı 12, s 298-317, 25-27 Ekim,1988.
 5. Başer, G. ve Önder, E., “Pamuklu Kumaşlarda Dokuma Çekmeleri”. V. Tekstil Sempozyumu, Bursa, Tekstil ve Makina, Yıl 4, V. Tekstil Sempozyumu Özel Sayısı, s 12-17. 7-10 Kasım, 1990.
 6. Başer, G. ve Özden M., “Renkli Desenli Kumaşların Bilgisayarda Tasarımı.” V. Tekstil Sempozyumu, Bursa, Tekstil ve Makina , Yıl 4, V. Tekstil Sempozyumu Özel Sayısı, s 21-31, 7-10 Kasım, 1990.
 7. Başer, G. ve Ercan, E., “Kol Üst Eğrisinin Bilgisayarda Çizdirilerek İncelenmesi”. V. Tekstil Sempozyumu, Bursa, Tekstil ve Makina, Yıl 4, V. Tekstil Sempozyumu Özel Sayısı, s 114-119, 7-10 Kasım, 1990.
 8. Başer, G., “Çift Katlı İplik Çapının Hesaplanması ve Ölçümü”. V. Tekstil Sempozyumu, Bursa, Tekstil ve Makina , Yıl 4, V. Tekstil Sempozyumu Özel Sayısı, s 44-49. 7-10 Kasım, 1990.
 9. Ercan, E. ve Başer, G., “Standard Garments for Non-Standard Bodies: Body Measurements Standardization and a Geometrical Approach to Pattern Making”, The 76th World Conference of the Textile Institute, 23- 25 May, Istanbul, Turkey, Proceedings, Tuesday 23 May, 1995.
 10. Erdem, S. ve Başer, G., “ Design of Computer Aided Managerial Decision Support System For An Integrated Textile Plant Based On Capacity Analysis ”, ICRM 2002, Second International Conference on Responsive Manufacturing, Gaziantep, 26-28 June 2002.
 11. Soydan, A. S. ve Başer, G., “A Computer Aided Education Program to Instruct Students On Weaving Double Fabric Structures”, 5. International Textile Conference, İstanbul, May 19-21, 2005.
 12. Özdemir, H. ve Başer G., “Computer Simulation of Woven Structures Based on Actual Yarn Photographs”, 17th IMACS World Congress Scientific Computation, Applied Mathematics and Simulation, Paris, France, July 11 – 15, 2005.

7.3  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler: Özdemir, H., Başer G., “Computer Simulation of Woven Structures Based on Actual Yarn Photographs”, Computational Textiles (Editörlü kitapta bölüm), Springer, Almanya, 2007.

7.4  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Başer, G. ve Şengöz G., “Çalışan Dokuma Tezgahında Atkı Sıklığı Değişiminin Ölçümü ve Matematiksel Analizi”, Tekstil ve Makina, Yıl 1, Sayı 2, s 65-75, (1987)

2. Başer, G. ve Kahyaoğlu U., “Bir Tekstil İşletmesinin Gerçek Kapasitesini Hesaplayarak Yönetim Karar Seçenekleri Üreten Bir Bilgisayar Programının Geliştirilmesi”, Tekstil ve Makina, Yıl 1, Sayı 6, s 310-317, (1987).

3. Başer, G., “Türk Erkek Vücut Ölçüsü Standartlarının Frekans Dağılışı”, Tekstil ve Makina, Yıl 2, Sayı 8, s 106-107, (1988)

4. Başer, G. ve Küçükkara U., ”Çizgili Kumaşların Tasarımında Bilgisayar Kullanımı”, Tekstil ve Makina, Yıl 3, Sayı 18, s 253-258, (1989)

5. Bozdoğan F. ve Başer, G., “Some of the Important Physical Properties of the PET-Polyester Fibres Produced in Turkey”, Tekstil ve Makina , Yıl 4, Sayı 20, s 64-75, (1990)

6. Başer, G., “Dokuma Kumaşların Yapısal Tasarımı İçin Kumaş Çekmelerinin Tahminlenmesi”, Tekstil ve Makina. Yıl 4, Sayı 22, s 200-210, (1990)

7. Başer, G. ve Işık Y., “1991 Sanayi Kongresi Tekstil Sektör Raporu”, Tekstil ve Mühendis, Yıl 5, Sayı 30, s 390-404, (1991)

8. Başer, G., “Karmaşık Dokuma Yapılarının Bilgisayar Destekli Tasarımına Matematiksel Yaklaşım”, Tekstil ve Mühendis, Yıl 8, Sayı 45-46, s 24-33, (1994)

9. Başer, G., “Prodüktivite, Kalite, Ücret İlişkileri”, Tekstil ve Mühendis, Yıl 8, Sayı 43-44, s 3-20, (1994)

10. Başer, G., “Kumaşın Geometrik Yapısı ile Kullanım Özellikleri Arasındaki İlişkiler”, Tekstil ve Mühendis, Yıl 8, Sayı 43-44, s 35-42, (1994)

11. Başer, G., “Kalıp Çiziminde Temel İlkeler ve Değişik Yaklaşımlar”, Tekstil ve Mühendis, Yıl 10, Sayı 53-54, s 14-18, (1996).

7.5  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Başer, G., “Standardizasyon ve Kalite Kontrolu”, Türkiye Sanayi Kongresi, 20-27 Kasım, Ankara. Tebliğ No. 2.9.1, s 1-23 1972.
 2. Başer, G., “Yünlü Tekstil Endüstrisinde Kalite Kontrolu”, Ulusal Kalite Kontrol Kongresi, Ankara, 1978.
 3. Başer, G., “İhracat Yönünden Tekstil Ürünlerinde Kalitenin Önemi ve Tekstil Sanayiinde Kalite Kontrolu”, Kalitenin Ulusal Ekonomiye Katkısı Konferansı. 28-30 Eylül, Ankara, Konferans Bildirileri, s 135-143, 1981.
 4. Başer, G., “Tekstil Eğitiminde Temel İlkeler ve Sorunlar”, Ulusal Tekstil Sempozyumu, 26-30 Kasım, Bursa, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yayın No. 113, s 39-44, 1984.
 5. Başer, G., “Tekstil Endüstrisinde Bilgisayar Kullanım Alanları ve Olanakları”, Ulusal Tekstil Sempozyumu, 26-30 Kasım, Bursa, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yayın No. 113 s 332-340, 1984.
 6. Başer, G., Ercan, E., “Hazır Giysi Kalıplarının Geliştirilmesinde Geometrik Bir Yaklaşımla Bilgisayardan Yararlanma Olanaklarının Araştırılması”, 2. Ulusal Bilgisayar Destekli Tasarım Sempozyumu, 28-30 Nisan 1986, İzmir, Bildiri Kitabı Cilt I, s 388-403, 1986.
 7. Başer, G., Kırtay, E., ve Önder E., “Makina Halısı Yapılarının Bilgisayar Destekli Analizi ve Tasarımı”, 2. Ulusal Bilgisayar Destekli Tasarım Sempozyumu, 28-30 Nisan, İzmir, Bildiri Kitabı Cilt I, s 404-420, 1986.
 8. Başer, G., ve Cireli, A., “Cumhuriyet Döneminde Türk Tekstil Sektörünün Gelişimi”, Cumhuriyetin 75. Yılında Türkiye Tarımı Sempozyumu, 15-16 Ekim 1998, Ankara, T.C. Ziraat Bankası, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Tübitak bildiri kitabı, s 43-54, 1998.
 9. Başer, G., “Kumaş Tasarımı ile Kullanım Performansı Arasındaki İlişkiler”, Üçüncü Levazım Sempozyumu, İstanbul, Levazım Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Yayını, s 17-23, 18-19 Kasım 1998.
 10. Başer, G., “Verimli Bir Üniversite Sanayi İşbirliği Nasıl Gerçekleştirilebilir”, Tekstil Teknolojileri ve Tekstil Makinaları Kongresi, 11/12 Kasım 2005, Gaziantep Bildiriler Kitabı, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yayın No: E/2005/392, 2005.

7.6  Diğer yayınlar 1.  Başer, G., “Kalite Kontrolu”, Çağlayan Yayınevi, İstanbul, 1972 2. Başer, G., “Kumaş Tasarım ve Analizi”, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul (203 sayfa), 1983 3. Başer, G., “Dokuma Tekniği ve Sanatı. Cilt I: Temel Dokuma Tekniği ve Kumaş Yapıları”, (2. basım).   Punto Yayıncılık, İzmir (280 sayfa), 2004.

 1. Başer, G., “Dokuma Tekniği ve Sanatı. Cilt II: Dokuma Kumaş Tasarımı”, Punto Yayıncılık, İzmir (480 sayfa), 2005.
 2. Ciddiyetin İlanı: Türkiye’nin Siyasal Sorunlarına Gerçekçi çözümler,  Dinazor Kitabevi, İzmir, 2007
 3. Başer, G., “Tekstil Mekaniğinin Temelleri Cilt I: Lif ve İplik Mekaniği”, DEÜ Mühendislik Fakültesi Yayınları, No: 326, İzmir, 2008
 4. Başer, G., “Tekstil Mekaniğinin Temelleri Cilt II: Kumaş Geometrisi ve Mekaniği, Meta Basım, İzmir,2013

8.1 Seminer : Tekstil İşletmelerinde Kalite Kontrolu, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, İzmir, Adana

8.2. Panel “Atatürk’ün Eğitime Bütünsel Bakışı”, DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü “Atatürk ve Eğitim” Paneli, Mayıs, 2006

8.3. Konferans 8.4. Sergi 8.5. Workshop

9. Projeler Karmaşık Dokuma Yapılarının Bilgisayarda Simulasyonu Yöntemi ile Tasarımı, 1997-2002 DEÜ Tekstil Teknolojisi Geliştirme Merkezi Projesi, DPT projesi, 1997-2001. İplik Özelliklerinin Dokuma Kumaş Özelliklerini Etkileyiş Biçiminin Bilgisayarda Simülasyonu, 2002-2005

 1. İdari Görevler

Planlama Müdürü    Sümerbank Defterdar Yünlü Sanayi Müessesesi      İstanbul 1970-1975

Teknik  Müdür         Sümerbank Defterdar Yünlü Sanayi Müessesesi      İstanbul 1975-1979

Müessese Müdürü  Sümerbank Merinos Yünlü Sanayi Müessesesi        Bursa     1979-1980

Fabrika Müdürü        Nasco Batılılar                                                        Manisa   1990-1991

Teknik Koordinatör   Kula Mensucat Fabrikaları                                      İzmir      1991-1992

Bölüm Başkanı         Ege Üniversitesi                                                        İzmir     1993-1994

Yönetim K. Başkanı   TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası                       İzmir     1992-2000

Bölüm Başkanı           Dokuz Eylül Üniversitesi                                         İzmir     1997-2000

 1. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

T.M.M.O.B. Tekstil Mühendisleri Odası

The Textile Institute International

 1. Ödüller
 2. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 12.1. Lisans

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2005-2006 Güz Tekstil Mühendisliğine Giriş 2 40
Dokuma Kumaş Analizi 1 1 30
Dokuma Teknolojisi II 2 8
İlkbahar Dokuma Teknolojisi I 2 8
Dokuma Teknolojisi II 2 8
2006-2007 Güz Kumaş Tasarımı 3 1 60
Tekstil Mühendisliğine Giriş 2 40
Dokuma Kumaş Analizi 1 1 20
Dokuma Teknolojisi II 2 6
İlkbahar Dokuma Teknolojisi I 2 6
Dokuma Teknolojisi II 2 8

  Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.   12.2. Yüksek Lisans

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2005-2006 Güz Fibre and Yarn Mechanics 3 1
İlkbahar Fabric Mechanics 2 2
2006-2007 Güz Fibre and Yarn Mechanics 3 3
İlkahar Fabric Mechanics 2 2

12.3. Doktora

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2005-2006 Fall Engineering Design of Textiles 2 2 6
Spring
2006-2007 Fall
Spring Dynamics of Textile Processes 3 1

     

YAŞAMDAN KESİTLER

 

  Kişisel-01

Çocukluk

Kişisel-02

İlkokulda (sol alt 5. sırada)

Kişisel-03

Burdur Gazi İlkokulu yavrukurt takımı (alt sıra sonda)

tara0005

Ortaokul bitti-Taksim meydanında babamla (1953)

tarama0014

Lise son sınıf (Burdur-1956)

 

Kişisel-04

İngiltere Leeds Üniversitesi’nden mezuniyet (1962)

Kişisel-05

Harb Akademilerii’nde askerlik (sol başta-1967)

Kişisel-06

Bursa’da mühendislik (aile,1968)

Kişisel-07

Nişanlılık (Bursa, 1970)

Kişisel-08

Sümerbank Merinos Yünlü Sanayii Müessesesi Müdürlüğü (1979-Bursa)

 

Kişisel-09    Kişisel-010

Doçentlik  (Ege Üniversitesi-İzmir, 1983)

001

Mühendislikte 25 yıl (1987)

 

002

Tekstil Mühendisleri Odası Kurucu Başkanlığı (1992)

IV.Olağan Genel Kurul Gecesi(7.3.1998)

023

Asker babası (oğlum Argun’un askerliği)

 

002

Dokuz Eylül Ü. Tekstil Mühendisliği Bl. Kurucu Başkanlığı (1997)

002

2000 yılında en mutlu günlerimden bir gün (oğlum Özgün’ün mezuniyeti)

026

D.E.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü mor odada bir akşamüstü

DSCN1481

2010 DEÜ. Tekstil Mühendisliği BölümüTeknik Tekstiller Kongresi-İstanbul

tarama0013

Dört nesil bir arada (Aralık 2013)

GSF-atölye

DEÜ GSF Tekstil Moda ve Tasarımı Bölümü dokuma atölyesinde bir anı

20150916_121739

DEU Tekstil Mühendisliği Bölümü’nde dönem başlangıcı (2015)

DSCN4926

Torunlar (2016)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *