Academic

PROF.DR.GÜNGÖR BAŞER’in Dokuz Eylül Üniversitesi TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ’nün 1997-1998 ders yılında birinci sınıfa başlayan ilk öğrencilerine yaptığı konuşma

tarama0004

tarama0005

 

PROF. DR. GÜNGÖR BAŞER’ İN YAYINLARI

 1. Periodic Variations in A. S. D. Yarns. 1962. B. Sc. Honours Thesis, The University of Leeds
 2. Transverse Compression of Helices with Special Reference to the Compression of 1965. Ph. D. Thesis. The University of Leeds
 3. Yünün Sabun ve Soda ile Yıkanması. 1970. Mensucat Meslek Dergisi, Cilt XXIII, Sayı 8, s 233-240, Sayı 9, s 279-284, Sayı 10, s 291-295
 4. Tekstil Materyallerinin Boyanması. 1971. Mensucat Meslek Dergisi, Cilt XXIV, Sayı 5, s 104-107, Sayı 6, s 142-145
 5. Kalite Kontrolu. 1972. Çağlayan Yayınevi, İstanbul ( sayfa)
 6. Tekstil Fabrikalarında Gerçek Kapasitenin ve Gerekli Üretici İşçi Kadrosunun Bulunması İçin Yeni Bir Metod. 1971. Mensucat Meslek Dergisi Cilt XXIV, Sayı 12, s 353-355. 1972. Mensucat Meslek Dergisi Cilt XXV, Sayı 1, s 22-24, Sayı 2, s 48-58
 7. Standardizasyon ve Kalite Kontrolu. 1972. Türkiye Sanayi Kongresi . 20-27 Kasım, Ankara. Tebliğ No. 2.9.1, s 1-23
 8. İşçinin Birden Fazla Makinaya Bakması Halinde Makina Veriminin Bulunması İçin Yeni Bir Metod. 1972. Mensucat Meslek Dergisi Cilt XXV, Sayı 5, s 171-174, Sayı 6, s 203-210, Sayı 9, s 249-251, Sayı 11, s 307-312, Sayı 12, s 363-366. 1973. Cilt XXVI, Sayı 1, s 21-25
 9. Hazır Giyim İşletmelerinde Üretim Planlaması ve Kesim Ölçüleri Standardizasyonu. 1973. Mensucat Meslek Dergisi, Cilt XXVI, Sayı 3, s 93-103
 10. Termin Planlaması. 1973. Mensucat Meslek Dergisi, Cilt XXVI, Sayı 6, s 222-225, Sayı 7, s 251-255, Sayı 9, s 335-339
 11. Makina Halıcılığı. 1974. Mensucat Meslek Dergisi, Cilt XXVII, Sayı 5, s 201-206, Sayı 6, s 246-254, Sayı 7, s
 12. Dokuma Kumaşların Dizaynı İçin Temel Kurallar ve Yöntemler. 1974. Mensucat Meslek Dergisi, Cilt XXVII, Sayı 9, s 399-403, Sayı 10, s 455-459, Sayı 11, s 510-515, Sayı 12, s 549-554. 1975. Mensucat Meslek Dergisi, Cilt XXVIII, Sayı 2, s 47-53, Sayı 5, s 169-173, Sayı 6, s 201-209, Sayı 9, s 313-319
 13. Örme Yöntemiyle Kumaş Yapımı. 1977. Mensucat Meslek Dergisi, Cilt XXX, Sayı 1, s 1-16
 14. Bir Tekstil Fabrikasında Üretimin Planlanması ve İzlenmesi . 1978. Yöneylem Araştırması 4. Ulusal Kongresi. 21-32 Haziran, İstanbul. Tebliğ No. PÖ21.1
 15. Tekstil Endüstrisinde Kalite Planlaması.1978. Mamul (Kumaş) Kalite Kontrolu Semineri . 20-24 Kasım, Bursa. Sümerbank Tekstil Eğitim ve Araştırma Merkezi, Yayın No. 46, s 1-7
 16. Yünlü Tekstil Endüstrisinde Kalite Kontrolu. 1978. Ulusal Kalite Kontrol Kongresi, Ankara
 17. Türk Beden Ölçüleri Standardizasyonu. 1978. Sümerbank Genel Müdürlüğü Hazır Giyim Sanayii Teknolojisi Organizasyonu ve İş Etüdü Semineri. 4-8 Aralık, Bursa. Sümerbank Tekstil Eğitim ve Araştırma Merkezi, Yayın No.47, s 1-27
 18. Dokuma Kumaşların Tasarlanması Cilt I, II. 1979. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Ders Notları ( 212 sayfa)
 19. Ücret ve Verimlilik. 1980. Ege Üniversitesi Tekstil Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2
 20. İhracat Yönünden Tekstil Ürünlerinde Kalitenin Önemi ve Tekstil Sanayiinde Kalite Kontrolu. 1981. Kalitenin Ulusal Ekonomiye Katkısı Konferansı. 28-30 Eylül, Ankara. Konferans Bildirileri, s 135-143
 21. Tekstil Üretiminde Bilgisayar Yardımıyla Uygulanan Bir Termin Planlaması Yöntemi. 1981. Atatürk’ ün 100. Doğum Yılı Uluslararası Tekstil Sempozyumu, s 915-932.
 22. Tezgahta Oluşan Kumaş Yapısının Belirlenmesi ve Dokuma Sonrası Boyut Değişimlerinin Analitik Yöntemlerle İncelenmesi Üzerinde Araştırmalar. 1982. Doçentlik Tezi. Ege Üniversitesi Tekstil Fakültesi, İzmir (183 sayfa).
 23. Kumaş Tasarım ve Analizi. 1983. Milli Eğitim Basımevi, İstanbul (203 sayfa).
 24. Genel Konfeksiyon. 1983. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çoğaltma Yayın No. 24, İzmir (80 sayfa)
 25. Örme Teknolojisi . 1983. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çoğaltma Yayın No. 33, İzmir (105 sayfa)
 26. Dokuma Konstrüksiyonu. 1983. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çoğaltma Yayın No. 30, İzmir (105 sayfa)
 27. Dokuma Kumaş Tasarımında Bilgisayar Kullanımı. 1984. 1. Ulusal Bilgisayar Destekli Tasarım Sempozyumu, 25-27 Nisan, İzmir. Bildiriler,Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, s 265-280
 28. Tekstil Eğitiminde Temel İlkeler ve Sorunlar. Ulusal Tekstil Sempozyumu. 26-30 Kasım, Bursa. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yayın No. 113, s 39-44.
 29. Tekstil Endüstrisinde Bilgisayar Kullanım Alanları ve Olanakları. 1984. Ulusal Tekstil Sempozyumu. 26-30 Kasım, Bursa. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yayın No. 113 s 332-340
 30. Dokuma Kumaşların Estetik ve Fiziksel Tasarımı. 1984. E.Ü. Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri D, Tekstil Mühendisliği, Cilt III, Sayı 2, s 11-31.
 31. İngilizce Tekstil Terimleri ve Türkçe Karşılıkları, Bölüm I: Lifler. 1984. Güngör BAŞER, Erhan KIRTAY. E.Ü. Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri D, Tekstil Mühendisliği, Cilt II, Sayı 1-2, s 95-111
 32. Düz Atkı Örme Kumaşlarda İplik ve Kumaş Parametrelerinin İlmek Eğikliğine Etkileri Üzerine Bir Araştırma. 1985. Güngör BAŞER, Fatma ÇEKEN. E.Ü. Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri D, Tekstil Mühendisliği, Cilt III, Sayı 1, s 1-7.
 33. İngilizce Tekstil Terimleri ve Türkçe Karşılıkları, Bölüm II: İplikler. 1985. Güngör BAŞER, Erhan KIRTAY. E.Ü. Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri D, Tekstil Mühendisliği, Cilt III, Sayı 1, s 147-175
 34. Tekstil Mühendisliğinin Araştırma Alanları ve Tekstil Araştırmalarında Temel Sorunlar. 1985. Tekstil-Teknik, Yıl 1, Sayı 1, s 9-15.
 35. Tekstil Dışsatım Sorunlarının Çözümünde Kalite Yaklaşımı. 1985. Ü. Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri D, Tekstil Mühendisliği, Cilt III, Sayı 1, s 1-7.
 36. Tekstil Sanayiinin Sorunları ve Çözüm Önerileri. 1985. Türk Tekstil Sanayiinin Yapısı ve İhracatta Karşılaşılan Güçlükler. MPM, Seminer, 25-29 Kasım 1985, İstanbul, s 1-26
 37. Dokuma Verimliliği. 1985. Tekstil Teknik, Yıl 1, Sayı 2, s 13-18.
 38. Dokuma Tezgahında Kumaş Oluşumu. 1985. Tekstil -Teknik, Yıl 1, Sayı 5, s 30.
 39. Yünlü Tekstil Endüstrisinde Kalite Kontroluna Genel Bir Yaklaşım. 1986. Tekstil-Teknik, Yıl 2, Sayı 1, s 21-26, Sayı 2, s 12-23.
 40. İngilizce Tekstil Terimleri ve Türkçe Karşılıkları, Bölüm III: Dokuma-Örme. 1986. Güngör BAŞER, Erhan KIRTAY. E.Ü. Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri D, Tekstil Mühendisliği, Cilt IV, Sayı 1-2, s 69-116.
 41. Hazır Giysi Kalıplarının Geliştirilmesinde Geometrik Bir Yaklaşımla Bilgisayardan Yararlanma Olanaklarının Araştırılması. 1986. Güngör BAŞER, Emine ERCAN. 2. Ulusal Bilgisayar Destekli Tasarım Sempozyumu, 28-30 Nisan 1986, İzmir. Bildiri Kitabı Cilt I, s 388-403.
 42. Makina Halısı Yapılarının Bilgisayar Destekli Analizi ve Tasarımı 1986. Güngör BAŞER, Erhan KIRTAY, Emel ÖNDER 2. Ulusal Bilgisayar Destekli Tasarım Sempozyumu, 28-30 Nisan, İzmir. Bildiri Kitabı Cilt I, s 404-420.
 43. Tekstil Sanayiinin Sorunları ve Çözüm Önerileri. 1986. Türk Tekstil Sanayiinin Yapısı ve İhracatta Karşılaşılan Güçlükler Semineri Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları No: 342, Ankara, s 10-28.
 44. Pamuk İpliklerinde İstatistiksel Bir Hata Analiz Yönteminin Geliştirilmesi Üzerinde Araştırmalar. 1986. Güngör BAŞER, Ayşe KARAKOR. 4. Uluslarası Tekstil Sempozyumu, 15-17 Ekim, Çeşme, İzmir. Tebliğler, s 183-197.
 45. Kalite Semineri, Bursa. 1987. Güngör BAŞER, Erhan KIRTAY. Sümerbank Genel Müdürlük İdari İşler Daire Başkanlığı Eğitim ve Yayın Müdürlüğü Yayını (111 sayfa)
 46. Çalışan Dokuma Tezgahında Atkı Sıklığı Değişiminin Ölçümü ve Matematiksel Analizi. 1987. Güngör BAŞER, Gönül ŞENGÖZ. Tekstil ve Makina, Yıl 1, Sayı 2, s 65-75.
 47. Bir Tekstil İşletmesinin Gerçek Kapasitesini Hesaplayarak Yönetim Karar Seçenekleri Üreten Bir Bilgisayar Programının Geliştirilmesi. 1987. Güngör BAŞER, Uğur KAHYAOĞLU, Tekstil ve Makina, Yıl 1, Sayı 6, s 310-317.
 48. ITMA 87.1987 Güngör BAŞER, Erhan KIRTAY, Tekstil ve Makina ITMA 87 Özel Sayısı, s 11-154.
 49. Değişik Çalışma Koşullarında Tekstil Makinalarının Verimliliğini Hesaplayan Bir Bilgisayar Programı. 1988. 4. Uluslararası Tekstil Sempozyumu. 25-27 Ekim, Bursa. Tekstil ve Makina Dergisi Sempozyum Özel Sayısı, s
 50. An Integral Look at the Textile Industry – Tekstil Endüstrisine Bütünsel Bir Bakış. 1988. 4. Uluslararası Tekstil Sempozyumu, 25-27 Ekim, Bursa. Tekstil ve Makina, Yıl 2, Sayı 12, s 298-317
 51. Türk Erkek Vücut Ölçüsü Standartlarının Frekans Dağılışı. 1988. Tekstil ve Makina, Yıl 2, Sayı 8, s 106-107.
 52. A Mathematical Approach to Calculate the Efficiency of a Set of Machines Attended by One Operative-Bir İşi Tarafından Bakılan Bir Grup Makinanın Verimliliğinin Hesaplanması İçin Matematiksel Bir Yaklaşım. 1988. Tekstil ve Makina, Yıl 2, Sayı11, s 221-237.
 53. Textile Education in Turkey. 1988. Textile Horizons, p 76
 54. A Mechanical Approach to the Determination of the Geometry of Woven Cloth and to the Analysis of Subsequent Changes in This Geometry, Part I: A Theory for the Crimping of the Weft Yarn During Weaving. 1989. Journal of the Textile Institute, Vol 80, No. 4, p 507-520.
 55. A Mechanical Approach to the Determination of the Geometry of Woven Cloth to the Analysis of Subsequent Changes in This Geometry, Part II: The Development of a Geometry of Plain-woven Fabric in the Loomstate and a Theory of Weaving Contractions. 1989 . Journal of the Textile Institute, Vol 80, No. 4, p 521- 535
 56. Çizgili Kumaşların Tasarımında Bilgisayar Kullanımı. 1989. Güngör BAŞER, Ufuk KÜÇÜKKARA. Tekstil ve Makina, Yıl 3, Sayı 18, s 253-258
 57. Some of the Important Physical Properties of the PET-Polyester Fibres Produced in Turkey. 1990. Faruk BOZDOĞAN, Güngör BAŞER. Tekstil ve Makina , Yıl 4, Sayı 20, s 64-75
 58. Pamuklu Kumaşlarda Dokuma Çekmeleri. 1990. Güngör BAŞER, Emel ÖNDER. V. Tekstil Sempozyumu, 7-10 Kasım, Bursa. Tekstil ve Makina , Yıl 4, V. Tekstil Sempozyumu Özel Sayısı, s 12-17.
 59. Renkli Desenli Kumaşların Bilgisayarda Tasarımı. 1990. Güngör BAŞER, Mahir ÖZDEN. V. Tekstil Sempozyumu, 7-10 Kasım, Bursa. Tekstil ve Makina , Yıl 4, V. Tekstil Sempozyumu Özel Sayısı, s 21-31.
 60. Kol Üst Eğrisinin Bilgisayarda Çizdirilerek İncelenmesi. 1990. Güngör BAŞER, Emine ERCAN. V. Tekstil Sempozyumu, 7-10 Kasım, Bursa. Tekstil ve Makina , Yıl 4, V. Tekstil Sempozyumu Özel Sayısı, s 114-119.
 61. Çift Katlı İplik Çapının Hesaplanması ve Ölçümü. 1990. V. Tekstil Sempozyumu, 7-10 Kasım, Bursa. Tekstil ve Makina , Yıl 4, V. Tekstil Sempozyumu Özel Sayısı, s 44-49.
 62. Dokuma Kumaşların Yapısal Tasarımı İçin Kumaş Çekmelerinin Tahminlenmesi. 1990. Tekstil ve Makina. Yıl 4, Sayı 22, s 200-210.
 63. Okur, A., Başer, G., “Çift Katlı İpliklerin Mekanik Özelliklerinin Tek Katlı İpliklerle Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi”, E.Ü. Fen Bil. Enst. Derg., Sayı 2 (3), 1991
 64. Özmen, F., Başer, G., “Dokuma Koşullarında İpliklerin Yassılma Özelliklerini Belirlenmesi ve Ölçümü Üzerine Araştırma”, E.Ü. Fen Bil. Enst. Derg., Sayı 2 (4), 1991
 65. İplik, Dokuma ve Örme Alt Sektörlerine İlişkin Rapor. 1991. Güngör BAŞER, Ayşe OKUR. Tekstil ve Mühendis, Yıl 5, Sayı 29, s 283-302.
 66. 1991 Sanayi Kongresi Tekstil Sektör Raporu. 1991. Güngör BAŞER, Yusuf IŞIK. Tekstil ve Mühendis, Yıl 5, Sayı 30, s 390-404.
 67. Giysi Tasarımı Açısından İnsan Vücudunun Geometrik ve Mekanik Yapısının İncelenmesi. Fatma METE, Güngör BAŞER. E. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt: 2, No:2
 68. Tekstil İhracatında 1993 Başındaki Gelişmeler. 1993. Tekstil ve Mühendis, Yıl 7, Sayı 38, s 106-107
 69. İplik Makinalarında Son Gelişmeler. 1993. Tekstil ve Mühendis. Yıl 7, Sayı 39-42, s 144-191.
 70. Karmaşık Dokuma Yapılarının Bilgisayar Destekli Tasarımına Matematiksel Yaklaşım. 1994. Tekstil ve Mühendis, Yıl 8, Sayı 45-46, s 24-33
 71. Prodüktivite, Kalite, Ücret İlişkileri. 1994. Tekstil ve Mühendis, Yıl 8, Sayı 43-44, s 3-20
 72. Kumaşın Geometrik Yapısı ile Kullanım Özellikleri Arasındaki İlişkiler.1994. Tekstil ve Mühendis, Yıl 8, Sayı 43-44, s 35-42
 73. Tekstil Sektöründeki Bunalımın Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik Boyutları. Türkiyenin Petrolü ve Konfeksiyon Sanayii. Ekonomik Kriz, Tekstil Sektörü ve Krizin Çalışanlara Etkileri Sempozyumu, 24-25 Haziran 1994, İstanbul Öz İplik-İş Sendikası Eğitim Yayınları, s: 179-188
 74. Türkiye Tekstil Endüstrisi ve Hammadde Boyutu. G. Başer, N. Erdem, A. 0kur, A. Yağcı, H. Kadıoğlu. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, 9-13 Ocak 1995, Ankara. T.C. Ziraat Bankası Kültür Yayınları, No: 26, s: 887-910
 75. Kumaşın Gizi. Ege Tekstil ve Moda Dergisi, Sayı 13, Mart 1995, s: 45-50
 76. Standard Garments for Non-Standard Bodies: Body Measurements Standardization and a Geometrical Approach to Pattern Making. 1995. Emine ERCAN, Güngör BAŞER. The 76th World Conference of the Textile Institute, 23- 25 May, Istanbul, Turkey. Proceedings, Tuesday 23 May, 1995
 77. Demokratikleşme, Özelleştirme, Avrupa Birliği, Gümrük Birliği, Türkiye’nin Güncel Hedefleri. Birlik Haberleri, Yıl 22, Eylül-Ekim 1995, TMMOB, s 22-23
 78. A Comprehensive Stress and Breakage Analysis of Staple Fiber Yarns Part I: Stress Analysis of Staple Yarns Based on a Yarn Geometry of Conical Helix Fiber Paths. 1996. Emel ÖNDER, Güngör BAŞER. Textile Research Journal, 66(9),562-575
 79. A Comprehensive Stress and Breakage Analysis of Staple Fiber Yarns Part II: Breakage Analysis of Single Staple Fiber Yarns . 1996. Emel ÖNDER, Güngör BAŞER. Textile Research Journal, 66(10),634-640
 80. Kalıp Çiziminde Temel İlkeler ve Değişik Yaklaşımlar. 1996. Tekstil ve Mühendis, Yıl 10, Sayı 53-54, s 14-18.
 81. Türkiye’ nin Üniversite Sorununun İrdelenmesi. 1996. Üniversite Kurultayı. İzmir.
 82. Dokuma Kumaş Tasarım Sorunlarının Bilgisayarda Çözümlenmesi. 1997. Detma-1’97 1. Uluslararası Denizli Tekstil ve Konfeksiyon Makinaları Ekipmanları ve Kimyasalları Fuar ve Kongresi, 21-22 Mart , Pamukkale Üniversitesi,  Denizli
 83. Tekstilde Tasarım, Üretim ve Kontrol Problemlerinin Çözümü İçin Geliştirilmiş Bazı Yazılımların Tanıtılması. 1997. G. BAŞER, A. KUT. Seminer, İstanbul.
 84. Dokuma Tekniği ve Sanatı. Cilt I: Temel Dokuma Tekniği ve Kumaş Yapıları. TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası, Yayın No: 2, İzmir (262 sayfa).
 85. Cumhuriyet Döneminde Türk Tekstil Sektörünün Gelişimi. 1998. G. BAŞER, CİRELİ . Cumhuriyetin 75. Yılında Türkiye Tarımı Sempozyumu, 15-16 Ekim  1998, Ankara. T.C. Ziraat Bankası, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Tübitak bildiri kitabı, s 43-54.
 86. Kumaş Tasarımı ile Kullanım Performansı Arasındaki İlişkiler. 1998. Üçüncü Levazım Sempozyumu, 18-19 Kasım 1998, İstanbul. Levazım Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Yayını, s 17-23.
 87. Bulgun, E., Başer, G., “Bilgisayarda Bir Giysi Tasarım Programının Oluşturulması”, D.E.Ü. Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt:2, Sayı:2, 2000.
 88. Bulgun, E., Kurt, A., Başer, G., Kasap, M., “ Web Based Automation Software for Calculating Product Cost ”, Apparel Industry, ADVIS 2002, Second Biennial International Conference on Advances in Information Systems, 23-25 October 2002, İzmir.
 89. Erdem, S., Başer, G., “ Design of Computer Aided Managerial Decision Support System For An Integrated Textile Plant Based On Capacity Analysis ”, ICRM 2002, Second International Conference on Responsive Manufacturing, 26-28 June 2002, Gaziantep.
 90. Dokuma Tekniği ve Sanatı. Cilt I: Temel Dokuma Tekniği ve Kumaş Yapıları (2. basım). 2004. Punto Yayıncılık, İzmir (280 sayfa).
 91. Dokuma Tekniği ve Sanatı. Cilt II: Dokuma Kumaş Tasarımı. 2005. Punto Yayıncılık, İzmir (480 sayfa).
 92. Soydan, A.S., Başer, G., “A Computer Aided Education Program to Instruct Students On Weaving Double Fabric Structures”, 5. International Textile Conference, May 19-21, 2005, İstanbul.
 93. Özdemir, H., Başer G., “Computer Simulation of Woven Structures Based on Actual Yarn Photographs”, 17th IMACS World Congress Scientific Computation, Applied Mathematics and Simulation, July 11 – 15, 2005, Paris, France.
 94. Özdemir, H., Başer, “Gerçek İplik Resimleri ile Dokuma Yapılarının Bilgisayarda Simülasyonu”, Tekstil ve Mühendis, Sayı: 59-60, 2006
 95. Verimli Bir Üniversite Sanayi İşbirliği Nasıl Gerçekleştirilebilir. 2005. Başer, G. Tekstil Teknolojileri ve Tekstil Makinaları Kongresi, 11/12 Kasım 2005, Gaziantep Bildiriler Kitabı. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yayın No: E/2005/392
 96. Özdemir, H., Başer G., “Computer Simulation of Woven Structures Based on Actual Yarn Photographs”, Computational Textiles (Bölüm), 2006, Springer Verlag, Almanya
 97. Özdemir, H., Başer G., Computer Simulation of Woven Fabric Defects Based on Faulty Yarn Photographs, ISCIS 2006, LNCS (Lecture Notes in Computer Science), Vol. 4263 (The 21st International Symposium on Computer and Information Sciences, November 1-3, 2006, İstanbul)
 98. “Atatürk’ün Eğitime Bütünsel Bakışı”, DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü “Atatürk ve Eğitim” Paneli, 2006
 99. Özdemir, H. ve Başer, G., Computer Simulation of Woven Fabric Appearances Based on Digital Video Camera Recordings of Moving Yarns, Textile Research Journal 2008, 78: 148-157.
 100. Başer, G., Engineering Approach to Industrial Design of Woven Fabrics, J. Fashion  Design, Technology and Education, No. 2, 79-87, 2008
 101. Başer, G., Tekstil Mekaniğinin Temelleri Cilt I: Lif ve İplik Mekaniği, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayınları No: 326, İzmir 2008
 102. Özdemir, H. ve Başer, G., Computer Simulation of Plain Woven Fabric Appearances from Yarn Photographs, J. Textile Institute, 2009, 100 (3), 282-292
 103. Turan, B.R. ve Başer, G., Three Dimensional Computer Simulation of 2/2 Twill Woven Fabric By Using B-Splines, J. Textile Inst., 101:10, 870-881, 2010
 104. Yıldırım, B. ve Başer, G. Measurement of cloth fell position using image analysis, Textile Inst., 2011, 82(3), 325-331
 105. Başer, G. ,Mathematical Modeling of Aesthetic Values for Fashion Design, Tekstil ve Mühendis, Cilt 19, Sayı 88, s 13-27, 2012/4
 106. Başer, G., Tekstil Mekaniğinin Temelleri Cilt II: Kumaş Geometrisi ve Mekaniği, Meta Basım, İzmir, 2013
 107. Başer, G., 2015, Modeling of Complex Fabric Structures by Methods of Computer Simulation, Tekstil ve Mühendis, Cilt 22, Sayı 98, s 1-16

A Design Program of Woven Fabrics (of both Simple and Figured Structures) for Dobby Looms

This program, developed by using Visual Basic Studio 10 software, aims at realising the structural design of single woven fabrics  fulfilling the requirements of  “weveability” and “structural stability”. The program algorithm is based on computer application of the mathematical design approach introduced in “Part VII: Engineering Design of Woven Fabrics” of my book titled Weaving Art and Technology Volume II: Woven Fabric Design”. The required fabric specifications, namely fabric type, width, length, weave, unit weight and tightness degree are entered as data into  the program and the fabric weaving order including technical specifications such as yarn counts, thread settings, reed width, reed count, warp length, warp and weft weights are obtained as program output. Program covers the design procedures of not only the simple woven fabrics but also of simple figured and extra warp (or/and)  weft figured structures.

Armürlü Tezgahlar için Dokuma Kumaş (hem düz hem de motifli yapılar) Tasarım Programı 

Bu program Visual Basic Studio 10 yazılımı kullanılarak hazırlanmış olup tek katlı dokuma kumaşların yapısal tasarımını “dokunabilirlik” ve “yapı dayanıklılığı” koşullarını sağlayacak biçimde gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Yazılım algoritması Dokuma Tekniği ve Sanatı Cilt II: Dokuma Kumaş Tasarımı kitabımın “Bölüm VII: Dokuma Kumaşların Mühendislik Tasarımı” bölümünde açıklanan matematiksel tasarım yaklaşımının bilgisayar uygulamasıdır. Kumaştan beklenen özellikler kumaşın türünü, enini, boyunu, örgüsünü, gramajını ve sertlik derecesini tanımlayan veriler olarak girilmekte, program çıktısı olarak kumaşın dokunması için gerekli olan iplik numarası, sıklıklar, tarak eni, tarak numarası, çözgü boyu, atkı ve çözgü ağırlıkları gibi teknik özelliklerini içeren dokuma üretim emri elde edilmektedir. Program basit kumaşlar yanında tek kat motifli ve ektra atkı (veya/ve) çözgülü motifli (lanse) kumaşların tasarımını da içermektedir.

Front page (Ana sayfa)

Fabric-0

Ana sayfa devamı (Front page continued) Program-2

A COMPUTER PROGRAM TO GENERATE WEAVE VARIOUS PATTERNS

This program, developed on Visual Basic Studio 10 software, enables to create on computer screen  various  weave effects derived from simple weaves such as plain, twill, mat and sateen , as well as diced weaves automatically.

ÇEŞİTLİ ÖRGÜ EFEKTLERİ TÜRETEN BİLGİSAYAR PROGRAMI

Visual Basic Studio 10 yazılımı kullanılarak geliştirilen bu program  bezayağı, dimi, panama ve saten gibi basit örgülerden türetilen çeşitli örgü efektlerinin ve zar örgülerin bilgisayar ortamında otomatik olarak elde edilmesini sağlamaktadır.

Örgütüretme

 

COMPUTER SIMULATIONS OF SOME COLOUR AND WEAVE EFFECTS

A coloured check effect developed from “bird’s eye weave”

20151008_180924

A coloured check effect developed from “granite weave” with 8A8B8C warp 8A8D8C  weft colouring

 

20151008_181756

Acoloured check effect developed from 2/2 twill weave with 8A4B4C4D warp and 8A4E4F4G weft colouring

 

20151008_182119

An inverse check effect obtained with 5-4-3-2-1-1 matt weave with warp and weft colouring

 

20151008_180408

A coloured check effect obtained from a 10×10 diced weave (hucker-back) with 10A10B10C10D warp and 10A10E10F10G colouring

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *